Oferta zajęć

Oferta zajęć pozalekcyjnych

w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Termin i miejsce prowadzenia zajęć

1.      

Aleksandra Słabuszewska

Zaj. wyrównujące wiedzę z   j. angiel. dla kl. V

poniedziałek, 2 lekcja – 5 osób

2.      

Aleksandra Niepiekło

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i klas VIII

poniedziałek, 8 lekcja – ok. 6-8 osób

3.      

Gabriela Laudacka

Zaj. dyd . - wyrównawcze z

j. polskiego dla kl. V b

poniedziałek, 7 lekcja – 8 osób

4.      

Gabriela Laudacka

Zaj. dyd. - wyrównawcze z

j. polskiego dla kl. VII a

czwartek, 6 lekcja – 6 osób

5.      

Gabriela Laudacka

Zaj. dyd. - wyrównawcze z

j. polskiego dla kl. VII b

poniedziałek, 8 lekcja – 8 osób

6.      

Maciej  Siwicki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla kl. III o/gim.

Wtorek  8-lekcja – 5 osób

7.      

Małgorzata Oziemkowska

Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego   dla kl. VIII a

środa, 7 lekcja – 21 osób

8.      

Małgorzata Oziemkowska

Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego   dla kl. VIII b

wtorek, 8 lekcja – 23 osoby

9.      

Małgorzata Oziemkowska

Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego   dla kl. IV - VI

środa, 1 lekcja – 19 osób

10.                        

Marzena Cioch-Ciućmańska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VI c

środa, 5 lekcja – ok. 8-10 osób

11.                        

Marzena Cioch-Ciućmańska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII a

wtorek, 8 lekcja – 17 osób

12.                        

Marzena Cioch-Ciućmańska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII b

czwartek, 5 lekcja – 8 osób

13.                        

Marzena Cioch-Ciućmańska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VIII a

środa, 6 lekcja – 21 osób

14.                        

Marzena Cioch-Ciućmańska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VIII b

wtorek, 7 lekcja – 23 osoby

15.                        

Izabela Roszak

Zaj. wyrównawcze z matematyki „Zrozumieć matematykę”-kl. V a

Środa, 7 lekcja – 9 osób

16.                        

Izabela Roszak

Zaj. przygotowujące do egz.  z matematyki „Przygotuj się do egzaminu” dla kl. III G

Wtorek, 1 lekcja – 10 osób

17.                        

Agnieszka Giedrys

Zaj. przygotowujące do egzaminu   przedm. przyrodnicze kl. 3 o/gim.

środa, 7 lekcja – 4 osoby

18.                        

Renata Starzyńska

Pomoc ucz. mającym trudności w nauce i z wadą wymowy OP i kl. I-VI

środa, 5 lekcja – 1 osoba

czwartek, 5 lekcja – 2 ucz.

19.                        

Alicja Bucholc

Zaj. wyrównawcze z uczniami mającymi trudności w nauce 6-l

wtorek, 4 lekcja – 9 osób

20.                        

Małgorzata Wojciechowska

Zajęcia dyd.- wyrównawcze dla kl.III

Wtorek , 5 lekcja -5 uczniów

21.                        

Beata Adamczyk

Zaj. dyd. wyr. z chemii i matema-tyki  dla kl. VII-VIII i III o/gim.

wtorek, 8 lekcja – 8 uczniów

22.                        

Alina Maciaszek

Zajęcia dyd. wyrównawcze dla. Kl. II

Czwartek, 2 lekcja –5 uczniów

23.                        

Beata Bartkowiak

zajęcia wychowawczo- profilaktyczne dla klas I

Wtorek,  2 lekcja – 10 uczniów

24.                        

Małgorzata Brzezińska

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 3 o/gim.

środa, 6 lekcja – 5 osób

25.                        

Dorota Górska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I

Wtorek, 3 lekcja – 6 uczniów

26.                        

Monika Jarzembowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I

Czwartek, 6 lekcja –4 uczniów

27.                        

Małgorzata Pełechata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. II

Środa, 2 lekcja – 6 uczniów

28.                        

Alicja Pachlińska

Zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce

Wtorek 8 lekcja – 4 ucz. środa, 7 lekcja – 3 uczniów

29.                        

Alicja Wolska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl.IV c

poniedziałek, 7 lekcja – 2 osoby

30.                        

Wioletta Wójtowicz –Sekuła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. IVb

czwartek, 7 lekcja – 10 osób

31.                        

Wioletta Wójtowicz –Sekuła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla obcokrajowca

Poniedziałek, 5 lekcja–1 ucz.

Wtorek , 6 lekcja – 1 ucz.

32.                        

Marzena  Zygmunt

Pomoc w nauce, przygotowanie  się do sprawdzianów.

piątek, 5 lekcja – 2 osoby

33.                        

Tadeusz Włodarczyk

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

środa, 1 lekcja – 5 osób

środa, 7 lekcja – 4 osoby

34.                        

Katarzyna Zawiślak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla kl. VIII i 3 o/gim

Wtorek , 8 lekcja – 6 uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koła i zajęcia rozwijające zainteresowania

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Termin i miejsce prowadzenia zajęć

1.      

Magdalena Włodarczyk

zajęcia sportowe dla dziewcząt kl. IV - VI

wtorek, 14:30 – 15:30

12 ucz.

2.      

Magdalena Włodarczyk

Zajęcia taneczne dla kl. IV - VI

środa, 14:30 – 16:00

12 ucz.

3.      

Krzysztof Zdebelak

Zajęcia informatyczne – „Klub Scootie Go”

Czwartek, 7 lekcja

12-14 uczniów

4.      

Barbara Wojciechowska

Klub Europejski

poniedziałek, 2 lekcja 

12 ucz.

5.      

Ewa Dudek

„Zrz” - Zajęcia artystyczne kl. V a

czwartek 7 lekcja -12 ucz.

6.      

Alina Maciaszek

Zajęcia plastyczne dla kl. II

Piątek 3 lekcja  6 ucz.

7.      

Małgorzata Wojciechowska

Zaj. rozwijające umiejętności czytelnicze, manualne, logiczne

Poniedziałek 5 lekcja

5 ucz.

8.      

Alicja Sikorska

Zajęcia techniczne dla kl. Ia

Zawieszone do odwołania

9.      

Alicja Sikorska

Zajęcia tech. dla kl. V d

Zawieszone do odwołania

10.            

Alicja Sikorska

Zajęcia techniczne dla kl. VII a

Zawieszone do odwołania

11.            

Alicja Sikorska

BRD – przygotowanie do Turnieju

Zawieszone do odwołania

12.            

Monika Jarzembowska

Kółko plastyczne dla kl. I b

Piątek,7 lekcja – 8 ucz.

13.            

Andriy Bunzylo

Nauka śpiewu chóralnego

Poniedziałek,  9 lekcja–4ucz.

14.            

Olga Bunzylo

Kółko Teatralne – j. ukraiński

Środa, 8 lekcja –6 ucz.

15.            

K.Boczniewicz

Koło wokalne

Piątek 8-lekcja – 6 osób

16.            

Danuta Irek

Zajęcia rozwijające –programowanie dla kl. IV

Środa, 7 lekcja – 7 ucz.

17.            

Małgorzata Pełechata

Zajęcia plastyczne  dla kl. II

Wtorek, 3 lekcja – 7 ucz.

18.            

Marek Kozieł

Lekka Atletyka dla każdego

Powiedz., 14:30–16:00

czwartek, 14:30 – 16:00

19.            

Piotr Zapolski

Koło szachowe

Czwartek 7 lekcja -15 ucz.

20.            

Piotr Zapolski

SKS

Powiedz. 8 lekcja- 15 ucz

Czwartek 8 lekcja- 15 ucz

21.            

Tadeusz Włodarczyk

Koło gier logicznych i planszowych

środa, 8 lekcja – 5 osób

22.            

Wolańska Raisa

ZHP - Harcerze

Piątek, 7 lekcja – 8 harcerzy

23.            

Anna Ciołka

Innowacja – w medialnym świecie medialny uczeń

poniedziałek, 7 lekcja – 5ucz

24.            

Marek Kozieł

Badminton

poniedziałek, czwartek, 16-17 – 8 osób

25.            

Maria Skibicka

Przygot. kl. III do Komunii Świętej

poniedziałek, 7 lekcja–9 ucz.

26.            

Mirabella Hołowczak

Zajęcia taneczne – „Tygryski”

Środa 12:30 – 13:30

 

 

Organizacje działające w szkole

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący / opiekunowie

Liczba uczniów korzystających z zajęć/ terminy spotkań

1.      

Samorząd Uczniowski

Gabriela Laudacka , Karolina Kurylak

Wg harmonogramu spotkań

2.      

ZHP

Wioletta Wójtowicz-Sekuła

Raisa Wolańska

Uczniowie klas 6-8, o/gimn., wtorek 7 lekcja – 12 osób /

 piątek 7 lekcja – 8 osób

3.      

ZHP– gromada zuchowa

Monika Jarzembowska , Mirabella Hołowczak

Poniedziałek 6 lekcja

16 zuchów

4.      

PCK

Wioletta Skóra, Alicja Bucholc, Ewa Józefiak, Elżbieta Domiszewsdka

Uczniowie klas IV – VIII SP

5.      

TPD

Izabela Roszak, Alicja Sikorska, Mirabella Hołowczak 

Uczniowie SP

6.      

Klub Stu

B.Wojciechowska 

Kl.I - VIII

7.      

SKO – Bank Spółdziel.

Małgorzata Pełechata

Uczniowie klas I- III

8.      

SKO – Bank PKO

Aleksandra Słabuszewska

Chętni uczniowie szkoły podstawowej

9.      

Klub Szkół UNICEF

Aleksandra Słabuszewska

klasy I - VIII

10.                        

Koło Szachowe

Piotr Zapolski

Chętni uczniowie kl. IV – VII o/gim

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.