Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna prowadzona była w formie zajęć wychowawczo – profilaktycznych w II semestrze bieżącego roku szkolnego w klasach czwartych .

Głównym celem innowacji było wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów poprzez:

- wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym jest naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych m.in. radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego porozumiewania się, współpracy z innymi dziećmi, wspólnej zabawy, umiejętności kierowania swoimi emocjami, rozpoznawania emocji innych ludzi,

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie prospołecznych reguł funkcjonowania w grupie rówieśniczej,

- tworzenie pozytywnego klimatu klasy, integrację grupy,

- a także na zapobieganie niskiemu poczuciu własnej wartości, niskiej pozycji w grupie rówieśniczej, odrzuceniu rówieśniczemu, zachowaniom agresywnym.

eksperymenty2Głównym założeniem programu tej innowacji jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Innowacja ma wychowywać młodego człowieka, otwartego na świat, nie bojącego się eksperymentowania, doświadczania i sprzyjać kreatywności myślenia. Podsumowaniem działań uczestników innowacji będzie zorganizowanie na terenie szkoły Dnia Eksperymentu w ramach integracji między klasami.

Program innowacji jest zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej, spójny z realizowanym programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Stanowi uzupełnienie o atrakcyjne formy zajęć – głównie elementy metody laboratoryjnej.

Uczestnicy zajęć  pracują metodą problemową, praktycznego działania oraz słowną i poglądową Proponowana różnorodność ćwiczeń oraz, ciekawa tematyka spotkań mają pomóc dziecku w praktycznym rozwiązywaniu przez niego konkretnych zadań oraz dostarczyć mu wiele radości i ciekawych przeżyć.

Zajęcia realizowane są we wszystkich klasach I-III.

Innowacja rozpoczęła się  w grudniu 2018 r.i potrwa do maja 2019 r., zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 godziny lekcyjne.

Tematyka  dotychczasowych zajęć  to:

profilaktyka logopedyczna4W ramach Innowacji Pedagogicznej, pt. „Grupowa profilaktyka logopedyczna – gimnastyka buzi i języka dla smyka - wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”, logopeda Renata Starzyńska prowadzi cotygodniowo we wszystkich oddziałach przedszkolnych grupową profilaktykę logopedyczną. W wielu przypadkach, dzieciom źle mówiącym w wieku przedszkolnym mogą pomóc odpowiednio dobrane, proste ćwiczenia, stosowane najczęściej w formie zabawowej, wzmocnione wzorem mowy logopedy.

gry3Innowacja pedagogiczna „Wiedzę utrwaloną mam, bo w gry na matematyce i języku angielskim gram”- pracujemy metodą projektu

Uczniowie przez kolejne miesiące na lekcjach matematyki i języka angielskiego u pani M. Cioch-Ciućmańskiej i A. Słabuszewskiej realizują innowację pedagogiczną.

W pozytywnej atmosferze nabywają wiadomości i umiejętności z matematyki i języka angielskiego.

Poznają tajniki różnych gier i zabaw językowych i matematycznych. Stają się twórcami swoich własnych gier. Mogą realizować swoje pomysły i rozwijać swoją kreatywność, współpracować w grupie. Dzięki pasji i pomysłowości uczniów powstały kolejne autorskie gry i zabawy.

gry1Autor innowacji: mgr Aleksandra Słabuszewska, mgr Marzena Cioch-Ciućmańska

     Innowacja jest wprowadzona w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach od 25.10.2018r. Realizowana jest z uczniami klas VI oraz VII podczas lekcji oraz zajęć dydaktyczno -wyrównawczych. Jest to propozycja wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenia wiedzy i umiejętności z matematyki oraz j. angielskiego. Uczniowie dodatkowo wzbogacą swoją wiedzę podczas pracy nad autorskim projektem gry dydaktycznej.

     Głównym celem tej innowacji jest nauka przez zabawę. Zabawa staje się w ten sposób jednym ze środków ułatwiających opanowanie, utrwalanie i usystematyzowanie podanych wiadomości na lekcjach języka angielskiego i matematyki ( powtórzenie materiału przed sprawdzianem).

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.