Innowacje pedagogiczne

Szkoła Podstawowa w Wiechlicach od wielu lat przystępuje do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!" współorganizowanego  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia, którego celem jest promowanie zbilansowanego odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

W ramach programu w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowane były projekty edukacyjne: „Chemia na talerzu” w kl. VIII i III gimn. pod kierunkiem p. Beaty Adamczyk oraz „Żywność szanuję, nie marnuję !” w kl. VIII pod opieką p. Donaty Stępień.

P. M. Włodarczyk zachęcała uczniów kl. IV -VI do aktywności fizycznej na zajęciach „Przygoda z tańcem” oraz „Nordic Walking””.

Nauczyciele wychowania fizycznego, p. S. Rosół i M. Kozieł, organizowali turnieje sportowe pod hasłem „Trzymaj formę”.

Promocja zdrowego stylu życia była również jednym z celów Szkolnych Dni Profilaktyki, a uczniowie kl. VII i VIII: Maciej Pachurka, Nikodem Wróbel, Bora Kasap, Hanna Załęska, Marcel Biniek, Jakub Krzyszczyk, Amadeusz Staszak, Weronika Grzejdziak i Kornel Nowak wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia.

Innowacja pedagogiczna prowadzona była w formie zajęć wychowawczo – profilaktycznych w II semestrze bieżącego roku szkolnego w klasach czwartych .

Głównym celem innowacji było wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów poprzez:

- wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym jest naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych m.in. radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego porozumiewania się, współpracy z innymi dziećmi, wspólnej zabawy, umiejętności kierowania swoimi emocjami, rozpoznawania emocji innych ludzi,

- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie prospołecznych reguł funkcjonowania w grupie rówieśniczej,

- tworzenie pozytywnego klimatu klasy, integrację grupy,

- a także na zapobieganie niskiemu poczuciu własnej wartości, niskiej pozycji w grupie rówieśniczej, odrzuceniu rówieśniczemu, zachowaniom agresywnym.

gra7Uczniowie przez kolejne miesiące na lekcjach matematyki i języka angielskiego u pań M. Cioch-Ciućmańskiej i A. Słabuszewskiej realizują kreatywne projekty gier,  w pozytywnej atmosferze nabywają wiadomości i umiejętności z matematyki i języka angielskiego. Wspólnie z kolegami i koleżankami realizują swoje koncepcje na gry, które mają być ciekawe i utrwalające różne zagadnienia matematyczne i językowe. Lekcje, na których się one pojawiają, cieszą się ogromną popularnością. Są bardzo pomysłowe i angażują całą grupę.

Dzięki realizacji projektów gier uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe, takie jak: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe  naukowo-techniczne. Praca w grupie zaś pozwala im być otwartymi na nowe pomysły i rozwiązania; sprzyja zarazem wspólnemu  tworzeniu, przygotowywaniu, omawianiu i przedstawianiu swoich projektów.

eksperymenty2Głównym założeniem programu tej innowacji jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Innowacja ma wychowywać młodego człowieka, otwartego na świat, nie bojącego się eksperymentowania, doświadczania i sprzyjać kreatywności myślenia. Podsumowaniem działań uczestników innowacji będzie zorganizowanie na terenie szkoły Dnia Eksperymentu w ramach integracji między klasami.

Program innowacji jest zgodny z podstawą programową szkoły podstawowej, spójny z realizowanym programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Stanowi uzupełnienie o atrakcyjne formy zajęć – głównie elementy metody laboratoryjnej.

Uczestnicy zajęć  pracują metodą problemową, praktycznego działania oraz słowną i poglądową Proponowana różnorodność ćwiczeń oraz, ciekawa tematyka spotkań mają pomóc dziecku w praktycznym rozwiązywaniu przez niego konkretnych zadań oraz dostarczyć mu wiele radości i ciekawych przeżyć.

Zajęcia realizowane są we wszystkich klasach I-III.

Innowacja rozpoczęła się  w grudniu 2018 r.i potrwa do maja 2019 r., zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 godziny lekcyjne.

Tematyka  dotychczasowych zajęć  to:

profilaktyka logopedyczna4W ramach Innowacji Pedagogicznej, pt. „Grupowa profilaktyka logopedyczna – gimnastyka buzi i języka dla smyka - wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”, logopeda Renata Starzyńska prowadzi cotygodniowo we wszystkich oddziałach przedszkolnych grupową profilaktykę logopedyczną. W wielu przypadkach, dzieciom źle mówiącym w wieku przedszkolnym mogą pomóc odpowiednio dobrane, proste ćwiczenia, stosowane najczęściej w formie zabawowej, wzmocnione wzorem mowy logopedy.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.