Ogłoszenia, komunikaty

1460x616Szanowni Państwo !  

 Drodzy Uczniowie !

Informujemy, iż  Szkoła Podstawowa w Wiechlicach do 18 kwietnia 2021 r. będzie pracować w obowiązującym od  29 marca 2021 r. trybie. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii uznało za niezbędne przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Komunikat MEiN- https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Rozporządzenie  Ministra Edukacji Nauki z dnia 8kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 -  https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf

paragraf Prosimy o zapoznanie się z tekstem zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 06/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

11 kwiecienSzanowni Państwo !  

 Drodzy Uczniowie !

Informujemy o sposobie funkcjonowania szkoły  od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.:

Organizacja pracy dzieci z oddziałów przedszkolnych

Dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują naukę w trybie zdalnym, w domach rodzinnych, za pomocą narzędzi, komunikatorów ustalonych przez nauczyciela.

Opieka i nauka zdalna dla dzieci rodziców wykonujących zadania w związku ze zwalczaniem COVID 19

W okresie 26 marca-11 kwietnia rodzice  dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy  pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 będą mogli skorzystać z opieki nauczycieli wychowania  przedszkolnego oraz zajęć zdalnych  na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców, złożony do dyrektora szkoły . Opieka ta przebiega z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

nauka zdalnaSzanowni Państwo !

Drodzy Uczniowie !

 

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  zasadami organizacji pracy szkół w dniach 22 marca – 11 kwietnia 2021 r. informujemy o sposobie funkcjonowania szkoły w tym czasie:

Organizacja nauki dzieci z oddziałów przedszkolnych

Dzieci z oddziałów przedszkolnych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Organizacja nauki uczniów klas I-VIII  w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

  • Wszyscy uczniowie klas I-III przechodzą na tryb nauki zdalnej.
  • Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.
  • Lekcje odbywają się on- line za pomocą platformy Classroom, w czasie rzeczywistym, według planu lekcji.
  • Nie ulega zmianie tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania.
  • Nie odbywają się zajęcia świetlicowe i biblioteczne.

 

Konsultacje w szkole dla uczniów klas VIII

Dla uczniów klas VIII organizowane są konsultacje na terenie szkoły, które odbywają się indywidualnie lub grupowo z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Potrzebę udziału w takich konsultacjach należy zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień konsultacji. W konsultacjach z danego przedmiotu mogą brać udział uczniowie wszystkich klas ósmych, niezależnie od tego, czy nauczyciel, który prowadzi konsultacje uczy w danej klasie. Konsultacje w szkole odbywają się w gabinecie nr 10- muzycznym. Zachęcamy do udziału w tych konsultacjach w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia braków, zgodnie z potrzebami ucznia.

 

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.