Rodzice
Samorząd szkolny 2018/19
Dzień Edukacji Narodowej 2018
Uroczysty apel
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

konsultacje dla rodzicow 215 listopada br. w godzinach od 16:00 do 18:00 odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami. Serdecznie zapraszamy!

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

dla Szkoły Podstawowej  w Wiechlicach

DATA

GODZINA

FORMA SPOTKANIA, TEMATYKA

13.09. 2018

16:00

Zebranie ogólne, zebrania klasowe.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019.

Przedstawienie Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły.

Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi  i SO.

Ubezpieczenie uczniów.

Sprawy bieżące.

Informacja na temat uczestnictwa  uczniów klas IV – VIII w zajęciach  wdż w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o egzaminie klas III gim. o dostosowaniach warunków i form egzaminu.

Informacja o Egzaminie Ósmoklasisty .

Informacja o programach zdrowotnych.

Informacje od Rady Rodziców

Cały rok

Wg harmonogramu

Konsultacje nauczycieli - dyżury – wg indywidualnych planów zajęć

18 X 2018

15:30

16:00    

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców kl.I-VII i OP.

Zebrania rodziców uczniów klas III Gim i klas VIII – przed egzaminem, informacje n.t. przygotowania uczniów i szkoły do egzaminu ósmoklasisty, informacje  nt. egzaminu ósmoklasisty oraz dostępnych materiałów informacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia i rodzica; dostosowania.

15  XI 2018

15:30

16:00    

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców.

13  XII 2018

16:00     

Zebranie rodziców na miesiąc przed  radą  klasyfikacyjną.

7  II 2019

15:30

16:00    

Prelekcja dla rodziców

Wywiadówka. Podsumowanie wyników  po I sem. Nauki

Spotkanie  dla rodziców ucz. Kl. III gimn. i klas VIII  poinformowanie uczniów i rodziców o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu, o zasadach zaznaczania odpowiedzi, przypomnienie komunikatów  Dyrektora CKE  itd.

14 II  2019

Uroczysty apel podsumowujący pracę szkoły

 7  III 2019

16:00    

Konsultacje nauczycielskie.

4 IV 2019

15:30

16:00   

Prelekcje PPP dla rodziców– spotkanie dla rodziców

Konsultacje nauczycielskie. 

Ostatnie przed egzaminami spotkanie dla rodziców  uczniów:

1.      Klas III Gim. – Informacje nt egzaminu gimnazjalnego

2.      Klas VIII – informacje nt. Egzaminu Ósmoklasisty

16 V 2019

16:00

Zebrania z rodzicami na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

VI  2018

Konsultacje wg potrzeb

Tematy spotkań prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zostaną uzupełnione po otrzymaniu informacji potwierdzającej udział pracowników PP w spotkaniach z Rodzicami.

Pedagogizacja rodziców

 Temat: Organizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki dla rodziców jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się


           Samodzielna nauka dziecka w domu zwana popularnie odrabianiem lekcji jest niezwykle ważnym ogniwem w procesie nauczania i wychowania, jest to dalszy ciąg nauki szkolnej, przygotowujący dziecko do samokształcenia. Praca domowa ma charakter głównie utrwalający wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole. Właśnie w zaciszu domowym dziecko ma okazję do powtórnego przemyślenia, czy pogłębienia tematu poznanego w klasie. Tu, w domu może swobodnie zastanowić się nad tym czego dowiedziało się w szkole, może porozmawiać z rodzicami, wyjaśnić wątpliwości, które nasunęły się w związku z zajęciami szkolnymi, a także sięgnąć po dodatkowe źródła informacji i poszerzyć swoją wiedzę. W pierwszych latach nauki szkolnej dziecko nie ma jeszcze nawyku uczenia się samodzielnie. Do takiej pracy trzeba je stopniowo przygotować. W szkole czyni to nauczyciel.

Temat pedagogizacji:

Trudności wychowawcze i profilaktyka w młodszym wieku szkolnym

Na wstępie musimy wyjaśnić sobie, co rozumiemy przez trudności wychowawcze:    „Trudności wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające prawidłowe zachowanie się dzieci i młodzieży. Doprowadzają one do zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami współżycia społecznego i do zaburzeń poprawnych układów w stosunkach społecznych”.

Młodszy wiek szkolny obejmuje okres od 7 do 11-12 lat, kiedy to dziecko uczęszcza do klas   I- IV szkoły podstawowej. W Polsce dzieci rozpoczynają systematyczną naukę w wieku 7 lat i ten rok uważany jest za granicę dzielącą okres przedszkolny od nowego okresu - okresu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami, które odbędą się 13 września br. o godz. 16:00 . Podczas spotkań omówione zostaną istotne kwestie dotyczące nowego roku szkolnego. Najpierw jednak w holu szkoły odbędzie się zebranie ogólne z dyrekcją naszej placówki. 

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO  W WIECHLICACH

 

Przewodnicząca Marta Biernacka
Zastępca Przewodniczącej Ilona Burzyńska
Skarbnik Anna Sołtysiak
Członek Zarządu Monika Załęska
Członek Zarządu Dorota Jarzembowska- Kisiel
 
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji Urszula Langier
Członek Komisji Joanna Pietrzak
Członek Komisji Agnieszka Wardziak

 Rada Rodziców ustaliła, że kwota składki na rzecz Rady Rodziców wynosi:

                                  30 zł 1- dziecko

                                  20 zł 2 – dziecko

                                  0 zł 3 i następne dziecko

     - komitet rodzicielski płatny do końca lutego 2018 r

     Środki rzeczowe 5zł na semestr płatne od razu na dwa semestry.

Wpłaty na Radę Rodziców i środki rzeczowe można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców w tytule: nazwisko i imię ucznia, klasa np. Vc i rodzaj wpłaty np.na RR-kwota i ŚR RZ - kwota.

Numer konta RR : 35 9657 0007 0010 0109 2252 0001

 

Regulamin Rady Rodziców

woda Pedagogizacja dla rodziców ,,Woda – źródło życia i zdrowia’’

 Każdy wie, że woda jest niezbędna do życia i trzeba ją pić w określonych ilościach.

Woda jest składnikiem wszystkich organizmów żywych i spełnia wiele istotnych funkcji.

Zawartość wody w organizmie zależy od wieku, płci i masy ciała. Najwięcej wody zawiera organizm noworodków – stanowi ona 75% masy ich ciała. U niemowląt powyżej 6 miesiąca życia ilość wody spada do 60% i utrzymuje się na tym poziomie w ciągu dorosłego życia. Jest to przeciętna zawartość wody w organizmie człowieka. Z wiekiem zawartość wody spada i w organizmie osób starszych, w zawiązku ze spadkiem beztłuszczowej masy ciała, wynosi 50%.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.