Rodzice
Samorząd szkolny 2019/20
Dzień Edukacji Narodowej 2019
Uroczysty apel
Pasowanie na ucznia klasy I

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, które odbędą się 21 listopada br. o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 17.10. br. i trwać będą od 16:00 do 18:00.

budzet uczniowski tlo salezjanie
Do dnia 15 lutego do Rady Rodziców wpłynął tylko jeden projekt w ramach budżetu uczniowskiego - projekt klasy V D. Projekt dotyczy wykonania naklejek edukacyjnych w j. angielskim i umieszczenia ich na schodach prowadzących na I piętro obok gabinetów 11 i 4.
Projekt został  sprawdzony i zaaprobowany pod względem merytorycznym i formalnym. Klasa uzyskała także wymagany procent wpłat na RR. 
W związku ze zgłoszeniem tylko jednego projektu do budżetu uczniowskiego, Rada Rodziców podjęła decyzję o odstąpieniem od głosowania przez uczniów na wybrany projekt.
Niniejszym więc ogłaszamy, że projekt klasy V D został wybrany do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego.
Gratulujemy!

Termin składania projektów został wyznaczony do 15.02.2019 r. Najpóźniej do 15.03.2019 zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i zostaną ogłoszone na stronie szkoły. Od tego momentu uczniowie mają 14 dni na głosowanie na wybrany projekt. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 7 dni od zakończenia głosowania. Projekt, który wygra musi być zrealizowany do 31.08.2019.

Kwota budżetu to 1 000 zł.

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania mające na celu rozwój w sferze oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz przyczyniające się do zwiększenia komfortu pobytu uczniów na terenie szkoły.

 Do zgłoszenia pomysłu uczniów wymagane jest

- zaangażowanie co najmniej trzech uczniów

- wpłaty na Radę Rodziców w klasie zgłaszającej projekt muszą być na poziomie min. 90%

- pisemne oświadczenie co najmniej jednego rodzica z klasy o udzieleniu pomocy i nadzorowaniu realizacji projektu

Formularze zgłaszania projektów będą dostępne  w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Tylko czytelne formularze zostaną przyjęte do rozpoznania.

 

Budżet uczniowski - dokumentacja

Konsultacje dla rodziców 

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach rok szkolny 2018/2019 od 04.02.2019 - po zmianie planu

 

Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

 

 

 

 

 

A.Słabuszewska 8:30-8:55

 

2

M.Cioch-Ciućmańska - PN

 

 

 

A.Wolska  PN /g

I.Roszak  Pn /g

K.Boczniewicz PN

W.Wójtowicz- Sekuła PN

3

D.Górska –PN

M.Pełechata - PN

I.Hajduk – s.32

M.Siwicki – s.7

A.Bucholc – PN

 

T.Włodarczyk PN

A.Maciaszek  s.42

A.Ciołka PN /g

B.Wojciechowska  s. 32

 

D.Irek  PN  II p.

K.Zawiślak PN /g

A.Giedrys PN /g

D.Stepień – s.10/g

K.Zawiślak- s. 8/g

4

M.Wojciechowska –PN  II p.

 

 

 

 

M.Jarzembowska – PN  II p.

M.Brzezińska  PN /g

S.Rosół – kantorek w-f

W.Skóra OP – s.14

M.Brzezińska – s. s.2

 

M.Oziemkowska PN /g

M.Włodarczyk kantorek- w-f

M.Zygmunt

5

M.Kozieł – kantorek w-f

 

 

 

M.Skibicka – gab. 38

M.Zygmunt Pn /g

M.Tomczyk OP - 14

 

P.Zapolski –kantorek w-f

6

A.Szamałek OP s.14

E.Józefiak – OP s.16

 

 

 

M.Hołowczak  OP s.15

A.Niepiekło PN / g

 

K.Zdebelak PN

J,Kusior PN /g

7

 

 

 

 

E.Brysik - PN

 

 

 

8

 

 

 

B.Adamczyk PN /g

 

G.Laudacka  PN

 

 

 

 

 

Kształcenie przedzawodowe definiuje jako okres  wychowywania dziecka, a następnie ucznia przez pracę i do pracy, prowadzonego przez dom rodzinny, przedszkole, szkołę podstawową, zawodową, liceum ogólnokształcące, a także placówki opiekuńczo – wychowawcze, organizacje młodzieżowe, organizacje wyznaniowe. Wynika z tego, że jest ono pierwszym i chyba najistotniejszym etapem przygotowującym młodych ludzi do pracy. Kształcenie przedzawodowe jest rodzajem oddziaływania pedagogicznego w okresie przedszkolnym i szkolnym poprzedzającym systematyczne kształcenie prozawodowe i zawodowe. Na tym etapie należy zbliżyć dzieci i młodzież do pracy człowieka, kształtować wiedzę o pracy, jak i pozytywny do niej stosunek, a także zbliżyć ich do świata techniki. Żeby to osiągnąć, potrzebny jest stały związek nauki z pracą. W wychowaniu przedszkolnym założenia i cele kształcenia przedzawodowego koncentrują się w trzech obszarach:

  1. Wiedza i poznawanie świata oraz siebie.
  2. Umiejętność działania w świecie.
  3. Wartości i stosunek do świata oraz siebie.

Taka struktura treści doskonale wpasowuje się w tę „nową” edukację, czyli edukację promującą indywidualny wysiłek jednostki, jej samorozwój, rozumienie procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie, kulturze, pobudzającej ciekawość świata, i ciekawość działania w nim. Warto zwrócić także uwagę na ważność wyrabiania i promowania u dzieci od najmłodszych lat nawyku pracy, który kształtuje cechy odpowiedzialności i obowiązkowości.

Formy kształcenia przedzawodowego w przedszkolu

  1. Zabawy tematyczne. Zajęcia promujące pracę w przedszkolu można oprzeć na pedagogice zabawy. Jest to forma aktywności najmłodszych, która stanowi niezwykle ważny etap nauki i działania w przyszłej roli zawodowej. Zabawy tematyczne, w których dziecko przypisuje sobie określone role, a przedmiotom wykorzystanym do zabawy nadaje odpowiednie znaczenie, pozwala poznać społeczną rzeczywistość, poprzez naśladowanie czynności dorosłych. Zabawy tematyczne są pierwszymi samorzutnymi zajęciami z zawodoznawstwa – dziecko wcielając się w odpowiednią rolę ujawnia swoją wiedzę o wybranych do zabaw zawodach. Jest to początkowo wiedza powierzchowna i niepełna, ale świadczy o umiejętności obserwacji i zrozumienia. Stanowi podłoże, na którym zaczynają formować się trwalsze zainteresowania określonymi zawodami.
  2. Zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne. Dziecko dąży do określonego wyniku. Uczy się, że rozpoczęte czynności należy doprowadzić do końca oraz działać zgodne z planem.
  3. Zabawy badawcze. Dziecko rozwijaja aktywność własną. W czasie tych zabaw najmłodsi poznają otaczający ich świat; intensywnie myślą, poznają cechy, właściwości i funkcje danych przedmiotów, różne zjawiska i zależności przyczynowo-skutkowe.
  4. Zabawy zespołowe i gry uczą przestrzegania określonych zasad obowiązujących w grupie, współdziałania i dyscypliny oraz wskazują jak opanować emocje. Dzięki tej formie zabawy przedszkolak nabywa umiejętność dostosowania się do norm panujących w grupie oraz zachowania w różnych sytuacjach życiowych, co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy.

Zapoznawanie dzieci w przedszkolu z tematyką świata pracy wykonuje się w formie zabaw zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Wiedzę o zawodach dzieci wyrażają także poprzez aktywność na zajęciach i bogatą twórczość artystyczną.

Preorientacja zawodowa w wieku przedszkolnym jest okresem przeddecyzyjnym w procesie wyboru zawodu, zawiera w sobie jedynie czynności przygotowawcze, które nie są związane z decyzją o wyborze zawodu.

Opracowała:

Ewa Józefiak

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.