Terminarz spotkań

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

dla Szkoły Podstawowej  w Wiechlicach

DATA

GODZINA

FORMA SPOTKANIA, TEMATYKA

13.09. 2018

16:00

Zebranie ogólne, zebrania klasowe.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019.

Przedstawienie Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły.

Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi  i SO.

Ubezpieczenie uczniów.

Sprawy bieżące.

Informacja na temat uczestnictwa  uczniów klas IV – VIII w zajęciach  wdż w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o egzaminie klas III gim. o dostosowaniach warunków i form egzaminu.

Informacja o Egzaminie Ósmoklasisty .

Informacja o programach zdrowotnych.

Informacje od Rady Rodziców

Cały rok

Wg harmonogramu

Konsultacje nauczycieli - dyżury – wg indywidualnych planów zajęć

18 X 2018

15:30

16:00    

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców kl.I-VII i OP.

Zebrania rodziców uczniów klas III Gim i klas VIII – przed egzaminem, informacje n.t. przygotowania uczniów i szkoły do egzaminu ósmoklasisty, informacje  nt. egzaminu ósmoklasisty oraz dostępnych materiałów informacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia i rodzica; dostosowania.

15  XI 2018

15:30

16:00    

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców.

13  XII 2018

16:00     

Zebranie rodziców na miesiąc przed  radą  klasyfikacyjną.

7  II 2019

15:30

16:00    

Prelekcja dla rodziców

Wywiadówka. Podsumowanie wyników  po I sem. Nauki

Spotkanie  dla rodziców ucz. Kl. III gimn. i klas VIII  poinformowanie uczniów i rodziców o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu, o zasadach zaznaczania odpowiedzi, przypomnienie komunikatów  Dyrektora CKE  itd.

14 II  2019

Uroczysty apel podsumowujący pracę szkoły

 7  III 2019

16:00    

Konsultacje nauczycielskie.

4 IV 2019

15:30

16:00   

Prelekcje PPP dla rodziców– spotkanie dla rodziców

Konsultacje nauczycielskie. 

Ostatnie przed egzaminami spotkanie dla rodziców  uczniów:

1.      Klas III Gim. – Informacje nt egzaminu gimnazjalnego

2.      Klas VIII – informacje nt. Egzaminu Ósmoklasisty

16 V 2019

16:00

Zebrania z rodzicami na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

VI  2018

Konsultacje wg potrzeb

Tematy spotkań prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zostaną uzupełnione po otrzymaniu informacji potwierdzającej udział pracowników PP w spotkaniach z Rodzicami.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.