Terminarz spotkań

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

dla Szkoły Podstawowej  w Wiechlicach

DANE

GODZINA

FORMA SPOTKANIA, TEMATYKA

26.09. 2019

16:00

Zebranie ogólne, zebrania klasowe.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019.

Przedstawienie Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły.

Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi  i SO.

Ubezpieczenie uczniów.

Sprawy bieżące.

Informacja na temat uczestnictwa  uczniów klas IV – VIII w zajęciach  wdż w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o Egzaminie Ósmoklasisty o dostosowaniach warunków i form egzaminu .

Informacja o programach zdrowotnych.

Informacje od Rady Rodziców

Cały rok

Wg harmonogramu

Konsultacje nauczycieli - dyżury – wg indywidualnych planów zajęć

17 X 2019

15:30

16:00

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców.

Zebrania rodziców uczniów klas VIII – przed egzaminem, informacje n.t. przygotowania uczniów i szkoły do egzaminu ósmoklasisty, informacje  nt. egzaminu ósmoklasisty oraz dostępnych materiałów informacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia i rodzica; dostosowania.

21 XI 2019

15:30

16:00    

Prelekcja  dla rodziców – PPP w Szprotawie

Konsultacje dla rodziców.

19 XII 2019

16:00     

Zebranie rodziców na miesiąc przed  radą  klasyfikacyjną.

16  I 2020/

 

15:30

16:00

Prelekcja dla rodziców – Poradnia PP

Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII – egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców

13 II 2020

16:00    

Wywiadówka. Podsumowanie wyników  po I sem. Nauki

Spotkanie dla rodziców ucz. klas VIII  na temat egzaminu.

20 II 2020

9:00

Apel podsumowujący pracę szkoły

27 II 2020

16:00

Spotkanie dla rodziców ucz. klas VIII  na temat egzaminu dla tych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach 13 II 2020.

 19 III 2020

16:00    

Konsultacje nauczycielskie.

 

16 IV 2020

15:30

 

16:00   

Prelekcje PPP dla rodziców– spotkanie dla rodziców

 Konsultacje nauczycielskie. 

Ostatnie przed egzaminami spotkanie dla rodziców  uczniów:

Klas VIII – informacje nt. Egzaminu Ósmoklasisty

14 V 2020

16:00

Zebrania z rodzicami na miesiąc przed radą klasyfikacyjną

Cały rok szkolny

Konsultacje wg potrzeb / zgodnie z harmonogramem konsultacji nauczycieli

 

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.