Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Pragniemy przypomnieć, że w naszej szkole, uczniowie, mogą skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa. Uczniowie mogą uzyskać wsparcie gdy: mają problemy w szkole lub poza szkołą, których nie potrafią sami przezwyciężyć; nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach; czują, że nikt ich nie rozumie; nie czują się bezpiecznie, są w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi; potrzebują pomocy ze strony innych osób dorosłych w sprawach, z którymi nie potrafią sobie poradzić; mają trudności w podjęciu decyzji dotyczących wyboru dalszego kształcenia bądź zawodu; szukają możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pasji i uzdolnień. Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

mgr Beata Bartkowiak

Poniedziałek  8:45 – 14:45  ( wdż kl. V b – 4 l., wdż kl. V a –6 l.) ,

Wtorek           8:00  – 14:45   

Środa              8:45 – 15:15

Czwartek        8:00 – 14:30

Piątek              8:45 – 13:45

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

mgr Alicja Pachlińska

Poniedziałek      8.30- 13.30             WDŻ 7 l  I B gab 11

Wtorek               8.30  – 14.00

Środa                 8.00 – 14.30           WDŻ  2 l II B gab 2

Czwartek           8.30- 13.30             WDŻ  7l II A gab 1

Piątek                8.30- 12.30             WDŻ    6 l  I A gab 5

Konsultacje dla rodziców   13.30- 14.30

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

mgr Anna Rogowska

Poniedziałek  8:00 – 14:30 

Wtorek           8:00  – 14:30  

Środa              8:00 – 14:30

Czwartek        8:00 – 14:30

Piątek              8:00 – 14:30

 

 

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

  1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w klasach w celu rozwiązywania problemów
  3. wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  7. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  8. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  9. wspieranie nauczycieli, wychowawców.
  10. Pedagog i psycholog szkolny realizuje powyższe zadania współpracując m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie, Sądem Rejonowym w Żaganiu.

 

 

Go to top