Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Dokumentacja:

  1. Teczka wychowawcy.
  2. Zapotrzebowanie - druk.
  3. Karta wycieczki - druk.
  4. Podanie pracownika o przyznaie świadczenia socjalnego - druk.
  5. Oświadczenie o dochodach rodziny - druk.

 

 


•  Procedury uzyskania długotrwałego zwolnienia z zajęć edukacyjnych
•  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
•  Praca z uczniem metodą projektu
•  Zajęcia pozalekcyjne - wzór sprawozdania
•  Konkursy
•  Wzory świadectw
•  Rozliczenie podstawy programowej
•  Programy i podręczniki
•  Analiza pracy nauczyciela
•  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
•  Wzory pism
•  Wniosek - dokształcanie nauczycieli