Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

 Bez tytułuKomisje Egzaminacyjne w szkole  =  egzaminy ustne

 

Czas realizacji: 29.09.2017 – 8:45- 13:45.

Miejsce: korytarze  szkolne

Uczestnicy: uczniowie szkoły, pracownicy szkoły, rodzice, goście.

Kto przeprowadza egzamin: Komisje Egzaminacyjne, Koordynator Lokalny.

Liczba Komisji Egzaminacyjnych: 4 komisje. 

Forma egzaminu: odpowiedzi ustne (losy).

Program:

1. Koordynator przedstawia scenariusz  akcji – strona internetowa szkoły, blog SKO PKO.

2. Egzaminy – przerwy międzylekcyjne.

3. Komisja Egzaminacyjna siedzi przy jednej ławce. Losy znajdują się w koszyku.

3.1. Egzaminowany wybiera los z koszyka. 

3.2. Egzaminator mówi START i włącza stoper.

3.3. Egzaminowany odczytuje kolejne przykłady z losu i za każdym razem podaje odpowiedź ustną.

3.4. Komisja Egzaminacyjna nadzoruje egzamin:

- Egzamin zdany – wszystkie odpowiedzi poprawne w ciągu 3 minut.

- Egzamin niezdany – brak co najmniej jednej odpowiedzi poprawnej w ciągu 3 minut.

3.5. Kto zdał egzamin, otrzymuje pieczątkę lub naklejkę i przybija z członkami Komisji Egzaminacyjnej piątkę lub żółwika J

3.6. Egzamin niezdany można powtórzyć po 1 godzinie lekcyjnej

 

 Opracowanie scenariusza i przygotowanie akcji: M.Cioch-Ciućmańska

                                                                                A. Słabuszewska

A oto kilka zdjęć z przygotowań J