Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Wojewoda Lubuski gościł w Zespole Szkół w Wiechlicach.
Niecodzienne spotkanie rozpoczęła dyrektor zespołu Cecylia Brodzińska, która powitała wszystkich gości: Władysława Dajczaka – Wojewodę Lubuskiego, Józefa Rubachę – Burmistrza Szprotawy, Sylwestra Chocholskiego – kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, radnych gminy – Beatę Jakowicką, Stanisława Rosoła, Macieja Siwickiego, Macieja Pachurkę, Jarosława Zubala, a także sołtysów, kierowników filii, przewodniczących rad rodziców, samorządów szkolnych, opiekunów klubów sportowych. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podkreśliła, że wizyta tak zacnego gościa wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów.

 

 

KOROWÓD KULTUR I FOLKLORU
Ulicami Szprotawy przeszedł barwny korowód z okazji jubileuszu 20 – lecia współpracy Szprotawy i Gevelsbergu.
Organizatorami korowodu był Urząd Miasta w Szprotawie oraz Zespół Szkół w Wiechlicach pod kierunkiem dyrektora zespołu Cecylii Brodzińskiej. Wzięły w nim udział władze samorządowe na czele z burmistrzem Józefem Rubachą oraz wiceburmistrzem Pawłem Chylakiem. Uczestnikami korowodu byli także goście z Gevelsbergu, którym przewodził burmistrz Klaus Jacobi, burmistrz ze Sprembergu oraz burmistrz Butery z Włoch.

POLONEZ 2016 00510.czerwca 2016 roku – Bal Absolwenta!

         Szkoła w czerwcu przeżywa wiele emocjonujących zdarzeń … Dzień Dziecka … Końcoworoczne ocenianie … Zakończenie roku szkolnego … Jednakże nic nie wyzwala takich wzruszeń i emocji jak bal uczniów klas trzecich organizowany przez ich rodziców.

     Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się o godzinie 17:00. Oficjalną część gali poprowadzili Adriana Mróz i Oskar Stachowiak. Po powitaniu zaproszonych gości i licznej publiczności głos zabrali Dyrektor Zespołu Szkół w Wiechlicach Cecylia Brodzińska oraz Zastępca Burmistrza Szprotawy Paweł Chylak. Rodziców trzecioklasistów godnie reprezentowała Pani Joanna Mróz, która w imieniu wszystkich rodziców podziękowała dyrekcji i wszystkim nauczycielom za trud i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie ich dzieci. W ramach podziękowania na ręce dyrektora szkoły Rodzice złożyli bukiet kwiatów oraz okolicznościowy wielki bochen chleba. 

Uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Wiechlicach w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców odtańczyli poloneza.
Bal zakończenia klas szóstych, który zawsze rozpoczyna się polonezem, wpisał się już na stałe w tradycję naszej szkoły. W tym roku ten piękny taniec odtańczyło 49 szóstoklasistów, którzy szlifowali taneczne kroki pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego - Marka Kozieła oraz Janusza Górskiego. Występ prawie już absolwentów naszej szkoły wzruszył wielu gości, którzy młodych tancerzy nagrodzili gromkimi brawami.

         „Szkoła i inne placówki w ramach systemu oświaty mają ściśle określone kompetencje w zakresie profilaktyki uniwersalnej oraz udzielania pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem” – tyle z oficjalnej informacji ze strony internetowej Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
          Szkolne Dni Profilaktyki Narkotykowej w naszym gimnazjum rozpoczęły się 6 czerwca od cyklu wykładów „Marihuana, a organizm człowieka”, „Lekcje przestrogi - Życie pod murem”, „Uzależnienia, profilaktyka narkotykowa, aspekty prawne narkomanii” oraz zajęć inauguracyjnych pt. „Nie dziękuję, nie zaryzykuję”. Prelekcje prowadzili nauczyciele Gimnazjum nr 3: Marzena Zygmunt i Alicja Pachlińska oraz sierżant sztabowa Karolina Dębowska. Wykłady kontynuowane były przez kolejne dni, by wszyscy uczniowie szkoły poznali wstrząsające konsekwencje uzależnienia narkotykowego.

 

   

Słodkości, zabawy, konkursy i zawody – tak świętowano w Zespole Szkół w Wiechlicach Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Organizatorzy Dnia Dziecka – Zespół Szkół w Wiechlicach, TPD Oddział Gminny w Szprotawie oraz Rada Rodziców działająca przy szkole – przygotowali na ten dzień mnóstwo atrakcji. Nie wszystkie zaplanowane się udały. Z powodu obfitego deszczu nie odbyła się miniparada motocykli, nie rozłożono zamku dmuchanego czy zjeżdżalni. Na nudę jednak nie można było narzekać.

 

 BYŁY REWELACYJNE W FINALE!
Uczennice szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Wiechlicach zdobyły brązowy medal w czwórboju lekkoatletycznym podczas Finału Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Słubicach.
Brązowe medalistki to: Wiktoria Dobrzańska, Magdalena Ciołka, Natalia Pawłowska, Kinga Habowska, Oliwia Kucharska, Julia Bodak, które zmagały się z zawodniczkami z całego województwa. W zawodach uczestniczyło 10 zespołów dziewcząt i 9 chłopców.