Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

•             Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZS w Wiechlicach na lata 2015 - 2020

•             Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

•             Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016

•             Program rozwoju szkoły na lata 2015 - 2020

•             Program profilaktyki na rok szkolny 2015/2016

•             Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

•             Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

•             Szkolny System Pracy z Uczniem Zdolnym

•             Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1, 2, 3, itd...

•             inne ...

 

Go to top