Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

     Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na stałe. Daty, które powracają, ożywają, które się wspomina. Datą taką dla historii naszej szkoły jest styczeń 1973 roku. W tym to roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną z siedzibą w Henrykowie. Pierwsze kroki stawiano w bardzo trudnych warunkach lokalowych pod kierunkiem p. mgr Mariana Batury, któremu podlegały punkty filialne w Dzikowicach, Cieciszowie, Nowej Koperni, Kartowicach i Dziećmiarowicach. Oficjalne otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej miało miejsce 3 września 1973 r. w Powiatowym Domu Kultury, przy udziale władz powiatowych.
Nowo powołaną szkołę ulokowano w Szprotawie przy obecnej ulicy Kopernika. Podjęli w niej naukę uczniowie kl. V-VIII rekrutujący się z dziewięciu okolicznych wsi (Cieciszów, Dzikowice, Wiechlice, Henryków, Pasterzowice, Szprotawka, Kartowice, Nowa Kopernia, Dziećmiarowice). Uczniowie dowożeni byli autobusami PKS. Młodsze dzieci (kl. I-IV) pozostały w swoich macierzystych szkołach.
W roku szkolnym 1973/74 po raz pierwszy mury Zbiorczej Szkoły Gminnej opuścili absolwenci klas ósmych. Rocznik 1959. Kolejnym dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej był Władysław Wojton.
Pierwszymi nauczycielami nowo utworzonej szkoły byli:
- Marian Batura-dyrektor
- Janina Mrozek z-ca dyrektora
- Marek Borowiecki
- Halina Chełska
- Wanda Drewniak
- Józefa Frysztak
- Anna Gembara
- Maria Ksenycz
- Janina Kulik
- Maria Lis
- Eliasz Majnicz
- Kazimierz Olejko
- Janina Romaniszyn
- Bronisława Ryszczyńska
- Rozalia Zybek

Ze względu na stan techniczny budynku, we wrześniu 1977 r. przeniesiono Zbiorczą Szkołę Gminną na okres dwóch lat do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niepodległości w Szprotawie. Dyrektorem szkoły został wówczas Marian Józefiak. Inauguracja roku szkolnego 1979/80 odbyła się w gmachu szkolnym przy pl. Kościelnym, który służył uczniom przez szereg lat. Od tego momentu Zbiorcza Szkoła Gminna funkcjonuje jako pełna szkoła podstawowa. Zlikwidowano punkty filialne za wyjątkiem Dzikowic. W 1985 r. zniesiono szkoły zbiorcze, w wyniku czego Zbiorcza Szkoła Gminna w Szprotawie przemianowana została na Szkołę Podstawową Nr 3 w Szprotawie. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Elwira Bilińska (Elwira Ryszczyńska), Jacek Machowiak, Teresa Dąbkowska-Trościanka.

Z chwilą opuszczenia przez wojska Armii Radzieckiej "Lotniska" w Wiechlicach szkoła weszła w posiadanie budynku szkolnego kształcącego uprzednio młodzież radziecką. Zdewastowany budynek wymagał olbrzymiego nakładu pracy. Zadaniu temu sprostała garstka rodziców, a przede wszystkim nauczyciele i uczniowie, którzy własnym sumptem odmalowali gabinety lekcyjne, przywrócili do użytku sprzęt szkolny, uporządkowali otoczenie budynku. Tak przygotowana szkoła zaczęła funkcjonować od roku szkolnego 1994/95 jako Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.

Rok szkolny 1999/2000 to kolejna zmiana organizacyjna w historii szkoły. 1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół w Wiechlicach, w skład którego weszły: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół została Teresa Dąbkowska-Trościanka.
Z dniem 1 września 2001 roku ze struktury Zespołu Szkół w Wiechlicach powstała ponownie Szkoła Podstawowa w Wiechlicach oraz Gimnazjum nr 3. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wiechlicach została Irena Esmund, natomiast dyrektorem Gimnazjum Nr 3 – Jacek Józefiak.
Data 21 listopada 2004 r. była kolejnym znaczącym dniem w historii szkoły. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach otrzymała Sztandar Szkoły oraz nadano jej imię Kornela Makuszyńskiego.
Od 1 września 2011r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach rozpoczęła funkcjonowanie wraz ze szkołami filialnymi – w Lesznie Górnym (kierownik – Ewa Dudek), w Siecieborzycach (kierownik – Jan Suchecki / Halina Chaś), w Długiem (kierownik – Kazimierz Kuligowski / Halina Kanyi-Maina).
Kolejna ważna data w historii szkoły to 30 kwietnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie utworzono Zespół Szkół w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 17. Rok szkolny 2015/2016 zapoczątkował funkcjonowanie Zespołu Szkół w Wiechlicach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach oraz filie – w Długiem, Siecieborzycach i Lesznie Górnym a także Gimnazjum w Wiechlicach. Dyrektorem Zespołu Szkół została Cecylia Brodzińska. Natomiast kierownikami filii zostali: w Siecieborzycach – Jan Suchecki, w Długiem – Halina Kanyi-Maina, w Lesznie Górnym – Krystyna Matczak.
Historia szkoły to ciąg dynamicznych zmian. Wszyscy, którzy zetknęli się z nią: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice kształtowali jej ówczesne oblicze, przyczyniając się pośrednio do jej wizerunku współczesnego. Dziś Zespół Szkół w Wiechlicach to nowocześnie wyposażone obiekty. Posiadamy m. in.5 bibliotek szkolnych, 2 biblioteki multimedialne, 4 świetlice szkolne, 2 świetlice popołudniowe (TPD), 3 stołówki, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, 4 gabinet higieny szkolnej, 6 sal informatycznych, 1 pracownię językową, 4 boiska sportowe, 4 sale gimnastyczne, 1 salę do gimnastyki korekcyjnej, 7 placów zabaw, 4 sale zabaw, Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownię zewnętrzną.
Obecnie w klasach I–VI, szkoły podstawowej i I– III gimnazjum, w 42 oddziałach uczy się 727 uczniów. W oddziałach przedszkolnych uczy się, bawi i wychowuje 175 dzieci.
Szkoła dysponuje szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania.
Wśród nauczycieli naszej szkoły mamy też wielu dawnych absolwentów, m. in.: Irenę Boczniewicz, Alicję Bucholc, Renatę Starzyńską, Krzysztofa Boczniewicza, Janusza Górskiego, Aleksandrę Niepiekło, Małgorzatę Oziemkowską, Piotra Zapolskiego, Martę Suchecką, Katarzynę Zawiślak, Annę Szamałek, Alinę Górską, Monikę Maziec, Alinę Kaczmarek, Małgorzatę Augustyniak, Mirabellę Hołowczak, którzy wcześniej jako uczniowie, a obecnie jako nauczyciele tworzą ciąg dalszy historii Zespołu Szkół w Wiechlicach.

Dyrektorzy szkoły od początku jej istnienia:
- Marian Batura
- Władysław Wojton
- Marian Józefiak
- Elwira Bilińska (Elwira Ryszczyńska)
- Jacek Machowiak
- Teresa Dąbkowska-Trościanka

- Jacek Józefiak (dyrektor gimnazjum)

- Irena Esmund
- Cecylia Brodzińska

Wicedyrektorem zespołu, a od roku 2017/2018 szkoły  podstawowej  jest p. Ewa Dudek.

Od początku istnienia szkoły  do roku 2006 sekretariat prowadziła pani Krystyna Kozieł; od roku 2006  do początku 2017r.  -  pani Anna Kwiatkowska, a obecnie pani Irena Konopka - Baniuk.

W roku szkolonym 2017/2018 zespół szkół został ponownie przekształcony w Szkołę  Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach.

Przygotowała Barbara Wojciechowska