Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

I semestr

Data

Rodzaj uroczystości 

Odpowiedzialni

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrekcja: C.Brodzińska  i E.Dudek,

I. Hajduk, A.Pachlińska,

K. Zdebelak, M.Zygmunt, M.Kozieł

IX 2017- VI 2018

„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja całoroczna organizowana przez biblioteki szkolne

I.Boczniewicz, R.Wolańska

IX 2017- VI 2018

„Wielka Liga Czytelników” akcja całoroczna organizowana przez bibliotekę szkolną

I.Boczniewicz

 21 -25. 09. 2017

Akcja „ Sprzątanie świata”  

Dyrektor   C.Brodzińska , A.Giedrys,    

D. Irek,  M.Suchecka wych. wszystkich klas

26.09.2017

Europejski Dzień Języków

A.Słabuszewska . M.Cioch-Ciućmańska A.Niepiekło, K.Zawiślak, J,Kusior,

29.09.2017

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (kl.I – VI)

I.Boczniewicz, N,Wachowska, R.Wolańska

29.09.2017

Dzień Tabliczki mnożenia

M.Cioch-Ciućmańska , A.Słabuszewska

Do 30 09.2017

Wybory opiekuna SU

I.Hajduk, A.Pachlińska

29.09 - 03.10.2017

Wybory do Zarządu RU

 Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Opiekunowie SU , wychowawcy klas, ustępujący zarząd

30.09. 2017

Dzień Chłopaka – klasowe uroczystości

Wychowawcy klas II – III oddziałów Gim

10.2017

Dyskoteka szkolna SP

SU + opiekunowie SU 

13. 10. 2017,

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  /

M.Oziemkowska,  SU,  A.Pachlińska,, K.Zawiślak,  K.Boczniewicz, A.Niepiekło,  T.Włodarczyk, dekor. N.Wachowska, A.Sikorska, I.Hajduk + osoby odpowiedzialne za dekoracje korytarzy

Wg harmonogramu koncertów

Udział w koncertach muzycznych organizowanych na terenie szkoły przez Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej i  Koncertowej – SP i Gim

K. Boczniewicz

18.10. 2017

Pasowanie klas pierwszych na czytelników bibliotek   SP

I. Boczniewicz, , R.Wolańska

10 -16.10. 2017

Dzień Papieski

R.Wolańska , M.Skibicka, M.Zygmunt

26 - 30.10. 2017

Wybory Rzecznika Praw Ucznia  ZS

wychowawcy klas, I.Hajduk, E.Fajkierz,  przedstawiciel SU, A.Pachlińska

  22.10. 2017

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

I. Boczniewicz,

R.Wolańska

Do 28.10. 2017

Pasowanie na ucznia      SP

Wych.kl.III , R.Starzyńska, D.Irek, D.Górska

2-8. 11.2017

Indywidualne turnieje szachowe w szkołach filialnych elim.do Turnieju o „Puchar Burmistrza”  

P.Zapolski, E.Jagielski

9.11. 2017

Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

P.Zapolski , S.Rosół,

09.11.2017

10.11. 2017

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

A.Słabuszewska, M.Cioch-Ciućmańska, G.Laudacka, K.Boczniewicz, dekor. I.Boczniewicz, N.Wachowska,

Uroczystość odsłonięcia pomnika pamięci Powstańców Wielkopolskich  (tablica pamiątkowa) . Wystawa okolicznościowa.

Maciej Siwicki , J.Józefiak, I.Hajduk, M.Pełechata, A.Sikorska ,

XI / XII

Konkurs ortograficzny „Złote pióro” - etap szkolny

G.Laudacka

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego SP

G.Laudacka, W.Wójtowicz- Sekuła

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego SP

A.Słabuszewska , A.Niepiekło,   

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z matematyki SP

T.Włodarczyk , M.Cioch – Ciućmańska, I.Roszak,

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z historii G

M. Siwicki, K.Boczniewicz,

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego G

M. Oziemkowska, A.Ciołka, - Gimnazjum

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z matematyki G

I. Roszak , B.Adamczyk

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z biologii G

M.Suchecka, A.Giedrys

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z chemii G

B.Adamczyk, I.Roszak

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego G

A.Niepiekło,    J.Kusior

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z geografii G

A.Giedrys , M.Suchecka

wg harmonogramu LKO

Konkurs przedmiotowy z j.niemieckiego G

K.Zawiślak , K.Witkowska,

wg harmonogramu LKO

Konkurs z przedmiotowy z  fizyki G

P.Brzeziński-

22-24.11. 2017

Święto Patrona Szkoły Podstawowej- Korneliada

Dyrekcja:C.Brodzińska  i   E.Dudek,   G.Laudacka,  I.Hajduk, I. Boczniewicz, M. Kozieł,  N. Wachowska, R.Starzyńska , D.Irek – dla I - III, 

XI  2017

Dzień Pluszowego Misia

M.Jarzembowska, A.Boniecka – Steć, E. Józefiak,   W. Skóra,

XI / XII

Konkurs ortograficzny „Złote pióro”- etap szkolny

G.Laudacka , W.Wójtowicz- Sekuła,

28-30 11. 2017

Andrzejki-dyskoteka  SP

SU  + opiekunowie SU

06.12. 2017

Mikołajki – klasowe,

Wychowawcy klas  II-III o/Gim,

Wychowawcy klas I-VII, RR ,

18-20.12. 2017

Uroczystość świąteczna - tradycje Świąt Bożego Narodzenia –

Wystawa prac

 L.Stoloarczyk-Summad,   M.Łysoń, M.Zygmunt,- Parter i I piętro

D.Irek, D.Górska, R.Starzyńska, M.Wojciechowska - II piętro

21.12. 2017

Apel okolicznościowy - jasełka

M.Zygmut I.Hajduk,    M.Zygmunt, W.Wójtowicz- Sekuła, K.Boczniewicz, 

21.12.2017

Klasowe wigilie  (jeśli klasy zadeklarują chęć organizacji)

Światełko betlejemskie pokoju

Wychowawcy klas Gim i SP- na ustalonych godz. wychowawczych

R.Wolańska

22.12.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrektor szkoły

23 XII 2017 – 31 XII  2017

Zimowa przerwa świąteczna

Dyrektor szkoły

15-22 . 12. 2017

Góra Grosza.

A.Pachlińska, A.Niepiekło , wychowawcy

1.niedziela stycznia 2018

WOŚP

R.Wolańska,  SU, Gim wszyscy chętni   n-le

19.01.2018

Dzień Babci i Dziadka  OP

E. Józefiak,  W. Skóra, M.Jarzembowska, A.Boniecka - Steć

10-12.01.2018

Zabawa karnawałowa SP /  po zajęciach lekcyjnych lub  w sobotę

wszyscy nauczyciele SP Dekoracje: A.Sikorska  , I.Hajduk,   M.Wojciechowska ,

II semestr

Data

Rodzaj uroczystości

Odpowiedzialni

12-25 II

2018

Ferie zimowe

Dyrektor   szkoły

Luty 2018

Szkolne Dni Bezpiecznego korzystania z Cyberprzestrzeni Gim

R.Wolańska, K.Zdebelak, opiekunowie świetlicy

Luty/ marzec

Lubuski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

G.Laudacka SP,  M.Oziemkowska, – Gim

(A.Ciołka, W.Wójtowicz- Sekuła)

8 III 2018

Podsumowanie wyników za I semestr (apel)  SP prezentacja multimedialna w czasie trwania uroczystości

Dyrekcja:  C.Brodzińska i  E.Dudek,, zespół ds.medialnych , A.Ciołka, I.Hajduk, D.Górska,   I. Boczniewicz, T.Włodarczyk,

9  III 2018

Podsumowanie wyników za I semestr (apel)  Gim,  prezentacja multimedialna w czasie trwania uroczystości

Dyrekcja: C.Brodzińska i E.Dudek, K.Zdebelak zespół ds.medialnych, A.Ciołka, J.Kusior, M.Włodarczyk,

14.02.

2018

Poczta Walentynkowa Gim.

Opiekunowie SU  i Samorząd Uczniowski

7-9 III 2018

Dzień Kobiet – klasowe uroczystości Gim.

Wychowawcy kl.I-III Gim – godziny wychowawcze

Marzec 2018

Konkurs matematyczny „Kangur”

SP – M.Cioch-Ciućmańska

Gim – I.Roszak

Marzec 2018

Global  Money Week

A.Słabuszewska , M.Cioch-Ciućmańska

22-28 III

2018

Tradycje świąteczne – wystawa prac

D.Irek,  R.Starzyńska M.Pełechata, A.Maciaszek,

21  III 2018

Powitanie wiosny – korowód wiosenny SP

SU + opiekunowie, SP - wychowawcy klas „0” – V ,

Marzec

 Dzień Liczby Pi -Gimnazjum

I.Roszak, B.Adamczyk

22-28 III

Tradycje świąteczne – wystawy, ekspozycje świąteczne, konkurs na najpiękniejszą palmę, pisankę

A.Sikorska, L.Stolarczyk-Summad,  M.Skibicka,

29 III–3 IV

Ferie świąteczne - wielkanocne

Dyrektor Szkoły – C.Brodzińska

IV 

Gminny Turniej BRD

T. Włodarczyk,    K.Zdebelak, A.Sikorska, A.Rogowska,  W.Kruszewski

18-19-20 kwietnia

2018

Egzamin klas III Gim

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich klas SP I-VII oraz oddziałów  gimnazjalnych

Dyrektor C.Brodzińska, wicedyrektor  E.Dudek, A.Pachlińska, zespoły nadzorujące egzamin,  wg przydziału zadań

23 IV

Dzień Ziemi

Dyrektor  C.Brodzińska A.Giedrys,  wychowawcy klas,

Maj  016/ IVzjumjhowawcy klas II gimłyAwczych kla klas I-II Gim

Szkolny Tydzień Zdrowia Gim.

M. Włodarczyk, M.Suchecka, B. Adamczyk, A.Giedrys, S.Rosół,

Maj

Tydzień bibliotek szkolnych . Biblioteka otwarta dla ciebie. Konkursy towarzyszące temu wydarzeniu.  (kl. I-III i IV – VI)

I.Boczniewicz. N.Wachowska,

Maj

Tydzień bibliotek szkolnych (kl.VII i oddziały gimnazjalne

R.Wolańska

2 V

Rocznica Konstytucji 3 Maja - Apel

K.Boczniewicz, M.Siwicki, J.Józefiak, J.Kusior, K.Zawiślak, A.Niepiekło, M.Wlodarczyk  

IV /V

Dni  otwarte  szkoły  

Dzień integracyjny dla uczniów klas VI (dla SP w Wiechlicach i szkół filialnych )

M.Oziemkowska, A.Ciołka ,  K. Zdebelak,

nauczyciele wg zadań

IV / V

Tydzień języków obcych – impreza towarzysząca dniu integracji

A.Niepiekło, K.Zawislak, J.Kusior

IV /V

„Kepleriada

M.Brzezińska

IV /V

”Konkurs z fizyki – organizowany przez UZ

M.Brzezińska

30 IV,

2 V,  4 V

Dni  wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły C.Brodzińska

Maj

Szkolne Dni Profilaktyki Narkotykowej

A.Pachlińska, , M.Zygmunt, wychowawcy, n-le świetlicy

01.06.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez dyrektora szkoły

Dyrektor Szkoły

01.06.

Dzień Dziecka.  Festyn Rodzinny-

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja: C.Brodzińska  i  E.Dudek, koordynator I.Hajduk + wszyscy nauczyciele wg zadań

Konkurencje  sportowe IV-VI

M.Włodarczyk , M.Kozieł,

Konkursy plastyczne

D.Górska, L.Stolarczyk-Summad,

Zabawy sportowe I-III

M.Wojciechowska, R.Starzyńska, D.Irek, D.Górska

Turniej szachowy

P.Zapolski

Konkurs z j.,angielskiego „Master of English” III edycja

A.Niepiekło

Kiermasz książek

I.Boczniewicz , R.Wolańska

Zadania organizacyjne

Nauczyciele wg zadań

13-14 06.

Bal gimnazjalistów. Pożegnanie uczniów klas III Gim

Rodzice i wychowawcy klas III Gim                         Wych. Kl. II – P.Zapolski , B.Adamczyk, A.Giedrys , M.Włodarczyk

VI

Olimpiada dla przedszkolaków z wszystkich oddziałów przedszkolnych

E.Józefiak , A.Boniecka – Steć , M.Jarzembowska, W.Skóra,

czerwiec

Wyjazd do USC 5,6-latków – pasowanie na obywatela miasta Szprotawa

A.Boniecka –Steć, E.Józefiak

czerwiec

Konkurs na najlepszego ucznia szkoły

G.Laudacka

20. 06.

Uroczyste zakończenie roku dla klas „0”

A.Boniecka –Steć, E.Józefiak

22.06.

Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Wiechlicach i oddziałów gimnazjalnych w  roku szk. 2017/2018 – prezentacja multimedialna w czasie trwania uroczystości zakończenia roku szkolnego

Wicedyrektor E.Dudek, zespół ds. medialnych, - K.Zdebelak, A.Ciołka,  I.Boczniewicz, D.Irek, A.Pachlińska , N.Wachowska, M.Pełechata,

SP i Gim

22.06.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor  C. Brodzinska, w-ce dyr. E.Dudek, B. Adamczyk , A.Giedrys, T.Włodarczyk- poczet, J.Kusior, K.Boczniewicz, , K.Zdebelak, , I.Roszak , S.Rosół,

1 września

Przygotowanie apelu inaugurującego rok szkolny  2018/2019

Dyrekcja Szkoły I. Hajduk, Opiekunowie SU:, K.Zdebelak, M.Oziemkowska, M.Cioch-Ciućmańska A.Słabuszewska ,  K..Boczniewicz, T.Włodarczyk - poczet , S.Rosół, P.Zapolski