Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Kadra pedagogiczna  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego

w Wiechlicach w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko Imię Stanowisko
1 Adamczyk Beata nauczyciel
2 Amiłowska-Czaja Anna nauczyciel psycholog
3 Augustyniak Małgorzata nauczyciel terapeuta pedagogiczny
4 Azarko Krystyna nauczyciel
5 Bartkowiak Beata nauczyciel pedagog
6 Bednarek Maria nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
7 Bilińska Anna nauczyciel przedszkola
8 Boczniewicz Irena nauczyciel bibliotekarz
9 Boczniewicz Krzysztof nauczyciel
10 Bojska Joanna nauczyciel
11 Boniecka-Steć Agnieszka nauczyciel przedszkola
12 Borsuk Helena nauczyciel przedszkola
13 Brodzińska Cecylia dyrektor
14 Brysik Emilia nauczyciel
15 Brzezińska Małgorzata nauczyciel
16 Brzeziński Piotr nauczyciel
17 Bucholc Alicja nauczyciel terapeuta pedagogiczny
18 Bunzylo Andriy nauczyciel
19 Bunzylo Olha nauczyciel
20 Chaś Halina nauczyciel
21 Chełski Paweł nauczyciel
22 Chmielewska Dominika nauczyciel
23 Cioch-Ciućmańska Marzena nauczyciel
24 Ciołka Anna nauczyciel
25 Dudek Ewa wicedyrektor
26 Dudra-Światowska Anna nauczyciel
27 Fajkierz Elżbieta nauczyciel pedagog
28 Ganczar Stanisława nauczyciel
29 Giedrys Agnieszka nauczyciel
30 Gnach Barbara nauczyciel przedszkola
31 Górska Alina nauczyciel
32 Górska Dorota nauczyciel
33 Górski Janusz nauczyciel
34 Gregor Maria nauczyciel
35 Hajduk Iwona nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
36 Hołowczak Mirabella nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
37 Irek Danuta nauczyciel
38 Jagielski Edward nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
39 Jakowicka Beata nauczyciel
40 Jarzembowska Monika nauczyciel przedszkola
41 Józefiak Ewa nauczyciel przedszkola
42 Józefiak Jacek nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
43 Kaczmarek Alina nauczyciel
44 Kanyi Maina Halina kierownik filii
45 Kasprzak Przemysław nauczyciel
46 Kiljanek Anna nauczyciel
47 Kleczko Zuzanna nauczyciel
48 Kozieł Marek nauczyciel
49 Kruszewski Władysław nauczyciel
50 Kusior Jarosław nauczyciel
51 Laudacka Gabriela nauczyciel
52 Łukaszewicz Elżbieta nauczyciel przedszkola
53 Łysoń Małgorzata nauczyciel
54 Maciaszek Alina nauczyciel
55 Matczak Krystyna kierownik filii
56 Maziec Monika nauczyciel przedszkola
57 Mitek Edward nauczyciel
58 Niepiekło Aleksandra nauczyciel
59 Omelianiuk Jerzy nauczyciel
60 Oziemkowska Małgorzata nauczyciel
61 Pachlińska Alicja nauczyciel pedagog
62 Pełechata Małgorzata nauczyciel
63 Rogowska Anna nauczyciel psycholog
64 Rosół Stanisław nauczyciel
65 Roszak Izabela nauczyciel
66 Sikorska Alicja nauczyciel
67 Siwicki Maciej nauczyciel
68 Skibicka Maria nauczyciel
69 Skóra Wioletta nauczyciel przedszkola
70 Słabuszewska Aleksandra nauczyciel
71 Starzyńska Renata nauczyciel
72 Stępień Donata nauczyciel
73 Stolarczyk-Summad Lilla nauczyciel
74 Suchecka Marta nauczyciel pedagog
75 Suchecki Jan kierownik filii
76 Szamałek Anna nauczyciel przedszkola
77 Szołomiak Ewa nauczyciel
78 Tomczyk Magdalena nauczyciel przedszkola
79 Turzyńska Małgorzata nauczyciel przedszkola
80 Urbaniak Małgorzata nauczyciel
81 Wachowska Nina nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
82 Watras Ewa nauczyciel przedszkola
83 Wilczyńska-Mazurek Zofia nauczyciel
84 Witkowska Katarzyna nauczyciel
85 Włodarczyk Magdalena nauczyciel
86 Włodarczyk Tadeusz nauczyciel
87 Wojciechowska Barbara nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej
88 Wojciechowska Małgorzata nauczyciel
89 Wolańska Raisa nauczyciel bibliotekarz
90 Wolska Alicja nauczyciel
91 Wójtowicz-Sekuła Wioletta nauczyciel
92 Zapolski Piotr nauczyciel
93 Zawiślak Katarzyna nauczyciel
94 Zdebelak Krzysztof nauczyciel
95 Ziółkowska-Sterniczuk Wiesława nauczyciel logopeda
96 Zwolska Monika nauczyciel
97 Zygmunt Marzena nauczyciel

 

 

 

Wykaz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w  Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko Imię Stanowisko
1 Bartkowiak Katarzyna pomoc administracyjna
2 Bilińska Małgorzata pomoc nauczyciela
3 Blacha Sylwia pomoc nauczyciela
4 Dobrzańska Alina sprzątaczka
5 Górska Mirosława sprzątaczka
6 Hałabura Joanna sprzątaczka
7 Hołowczak Jolanta sekretarka
8 Hołyńska Halina główna księgowa
9 Janik Paulina referent do spraw informatycznych
10 Jenczylik Barbara sprzątaczka
11 Karpowicz Sabina sekretarka
12 Kilarska-Janukowicz Jolanta sprzątaczka
13 Kłusek Małgorzata sprzątaczka
14 Konopka-Baniuk Irena sekretarz szkoły
15 Kowalczuk Alina księgowa
16 Kowczyk Maria sprzątaczka
17 Malinowski Dariusz konserwator
18 Miszczak Maria sprzątaczka
19 Nowak Urszula sprzątaczka
20 Pietrzak Joanna kierownik gospodarczy
21 Pietrzykowski Andrzej woźny
22 Romaniszyn Robert konserwator, palacz c.o.
23 Sawron-Makuć Jadwiga sekretarka
24 Skrzypiec Ewa sprzątaczka
25 Sołtysiak Anna starszy referent do spraw księgowych
26 Suska Agnieszka sprzątaczka
27 Tabaka Jarosław konserwator
28 Tęcza Alina sprzątaczka
29 Tylawski Michał informatyk
30 Witkowska Henryka sprzątaczka
31 Woliński Mirosław woźny
32 Wronowicz Justyna specjalista do spraw kadr
33 Zasina Elżbieta sekretarka
34 Ziarniak Halina pomoc nauczyciela
35 Ziemniewska Małgorzata sprzątaczka
36 Złotorowicz Monika sprzątaczka
37 Złotorowicz Władysław woźny
38 Zmora Danuta pomoc nauczyciela
39 Żukowska Elżbieta sprzątaczka