Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

zagan 91766 640W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach organizowane będą cotygodniowe wyjazdy na basen do Żagania. Wyjazdy odbywać się będą w każdy piątek  o godz. 15.00;  zbiórka przed budynkiem szkoły. Pobyt na basenie w godzinach od 15.30- do 17.30. Powrót do domu ok. godz.18.30.

Koszt wyjazdu 15 zł od osoby.

 

Główne cele :

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Regulamin  wyjazdów na basen

 I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

II  ZASADY ORGANIZACYJNE

 III ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.

2. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni  obowiązuje zmiana obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe – np. klapki kąpielowe.

3. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli.

4. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy .

5. Każda osoba powinna opłukać się przed wejściem do basenu pod natryskiem i po wyjściu z basenu.

6. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom.

7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia instruktora.

8. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.

Harmonogram wyjazdów na I półrocze.

Data

Grupa

Opiekunowie

22.09.2017

Kl.V,VI,VII

St.Rosół

29.09.2017

Kl.II, III gimnazjum

Wychowawcy klas II,III gimn.

6.10.2017

Kl.I -III

Wychowawcy kl.I-III

13.10.2017

Kl.IV,V

Wychowawcy kl.IV,V

20.10.2017

Kl.,VI,VII

Wychowawcy kl.VI,VII

27.10.2017

Kl.II, III gimnazjum

Wychowawcy klas II,III gimn.

3.11.2017

Kl.I -III

Wychowawcy kl.I-III

10.11.2017

Kl.IV,V

Wychowawcy kl.IV,V

17.11.2017

Kl.VI,VII

Wychowawcy kl.VI,VII

24.11.2017

Kl.II,III gimnazjum

Wychowawcy klas II,III gimn.

1.12.2017

Kl.I -III

Wychowawcy kl.I-III

8.12.2017

Kl.IV,V

Wychowawcy kl.IV,V

15.12.2017

Kl.VI,VII

Wychowawcy kl.VI,VII

22.12.2017

Kl.II,III gimnazjum

Wychowawcy klas II,III gimn.

5.01.2018

Kl.I -III

Wychowawcy kl.I-III

12.01.2018

Kl.IV,V

Wychowawcy kl.IV,V

19.01.2018

Kl.VI,VII

Wychowawcy kl.VI,VII

26.01.2018

Kl.II,III gimnazjum

Wychowawcy klas II,III gimn.

2.02.2018

Kl.I -III

Wychowawcy kl.I-III

9.02.2018

Kl.IV,V

Wychowawcy kl.IV,V