Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

Terminarz spotkań wychowawców i nauczycieli przedmiotów

w roku szkolnym 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej w Wiechlicach wraz z oddziałami gimnazjalnymi i oddziałami przedszkolnymi

DATA

GODZINA

FORMA SPOTKANIA, TEMATYKA

21.09. 2017

17:00

Zebranie ogólne, zebrania klasowe.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016.

Przedstawienie Rocznej Koncepcji Pracy Szkoły.

Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi  i SO.

Ubezpieczenie uczniów.

Sprawy bieżące.

Informacja na temat uczestnictwa  kl. VI WDŻ.

Informacja o sprawdzianie klas VI. Informacja o programach zdrowotnych.

Informacje od Rady Rodziców

Cały rok

Wg harmonogramu

Konsultacje nauczycieli - dyżury – wg indywidualnych planów zajęć

26 X 2017

15:30

16:00     

Prelekcja  dla rodziców– PPP w Szprotawie

Konsultacje dl rodziców

23  XI 2017

16:00     

Konsultacje dla rodziców.

19  XII 2017

15:30

16:00     

Prelekcja  dla rodziców– PPP w Szprotawie

Zebranie rodziców na miesiąc przed  radą  klasyfikacyjną.

25  I 2018

15:30

16:00     

Prelekcja dla rodziców

Wywiadówka. Podsumowanie wyników  po I sem. nauki

   8 II  2018

Apele podsumowujące pracę szkoły

  22  III 2018

16:00    

Zebrania klasowe. Konsultacje nauczycielskie. Spotkanie dla rodziców ucz. Kl. III gimn.  na temat egzaminu,

„Jak pomóc dziecku wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu”

18 V 2018

15:30

16:00   

Prelekcje PPP dla rodziców

Zebrania klasowe na miesiąc  przed radą klasyfikacyjną. „Uzależnienie od nowych mediów” PPP – spotkanie dla rodziców

 Konsultacje nauczycielskie.  Spotkanie dla rodziców  uczniów:

  1. Klas II Gim. – Informacje nt egzaminu gimnazjalnego w kl. III
  2. Informacje dla rodziców na temat dostosowań  formy  egzaminu  do dysfunkcji dziecka.

V-VI  2018

Konsultacje wg potrzeb