Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,

kwiatbo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,

co w nim najlepsze, cudzym dzieciom”.

D. Beisser

 

  Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

  Życzę, aby podejmowany przez Was każdego dnia trud przynosił efekty w postaci jak największego rozwoju Waszych uczniów. Bądźcie dla nich autorytetami, przewodnikami, nie tylko po sferze nauki, ale także życia. Kształtujcie w nich właściwe postawy, umiłowanie dobroci i piękna; rozbudzajcie pasje i zainteresowania, pobudzajcie do wyzwań. Niech działaniom tym zawsze towarzyszy uśmiech, zadowolenie, poczucie spełnienia i radość.

   Życzę, abyście każdego dnia przychodzili do pracy z poczuciem ważności wykonywania zawodu, a przywiązanie i wdzięczność uczniów oraz ich rodziców niech wynagradzają trudy niełatwej pracy.

  Dziękuję jednocześnie za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju osobistego oraz naszej placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. K. Makuszyńskiego

w Wiechlicach

Cecylia Brodzińska