Strona główna

  

11 szprotawa herb  

logo bip 2 fb yt

 

Dzień Edukacji Narodowej
Samorząd Szkolny

Syntea „ Mój zawód – moja przyszłość”- zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji.

http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Karty-zawod%C3%B3w.pdf 

Jest on też dostępny w wersji papierowej – informacji udziela p. pedagog.

Dzięki temu bogatemu w informacje materiałowi – „Karty zawodu” dowiesz się:
- jakie kwalifikacje możesz zdobyć, 
- jakie czynności zawodowe będziesz wykonywa,ł
- jakie cechy są przydatne do wykonywania zawodu, 
- jakie są ścieżki prowadzące do osiągnięcia zawodu,
- co zwiększa szanse na zatrudnienie, 
- jakie są plusy i minusy pracy w zawodzie. 
Numery stron podane obok nazwy zawodu ułatwią korzystanie z tego dość obszernego materiału.

W Internecie można znaleźć bardzo wiele informacji i materiałów dotyczących różnych zawodów.
Oto przydatny materiał o zawodach z wydawnictwa „Zamek:

http://www.e-zamek.pl/biblioteka


Na tej stronie znajdziesz „Karty zawodu”- napisane łatwym językiem, konkretne informacje o poszczególnych zawodach :
- jaką szkołę należy ukończyć i gdzie można kontynuować naukę w zawodzie
- jaką wiedzę powinien mieć pracownik
- jakie są główne zadania i wykonywane czynności w zawodzie
- 2 jakie jest środowisko pracy i jej charakter

Oto zawody:


Karta zawodu „Aktor cyrkowy”

Karta zawodu „Aktor scen muzycznych”

Karta zawodu „Animator kultury”

Karta zawodu „Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej”

Karta zawodu „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Karta zawodu „Asystentka stomatologiczna”

Karta zawodu „Betoniarz-zbrojarz”

Karta zawodu „Bibliotekarz”

Karta zawodu „Blacharz”

Karta zawodu „Blacharz izolacji przemysłowych”

Karta zawodu „Blacharz samochodowy”

Karta zawodu „Cieśla”

Karta zawodu „Cukiernik”

Karta zawodu „Dekarz”

Karta zawodu „Drukarz”

Karta zawodu „Elektromechanik”

Karta zawodu „Elektromechanik pojazdów samochodowych”

Karta zawodu „Elektryk”

Karta zawodu „Florysta”

Karta zawodu „Fotograf”

Karta zawodu „Fototechnik”

Karta zawodu „Fryzjer”

Karta zawodu „Garbarz skór”

Karta zawodu „Górnik eksploatacji otworowej”

Karta zawodu „Górnik eksploatacji podziemnej”

Karta zawodu „Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż”

Karta zawodu „Higienistka stomatologiczna”

Karta zawodu „Introligator”

Karta zawodu „Kaletnik”

Karta zawodu „Kamieniarz”

Karta zawodu „Kelner”

Karta zawodu „Kominiarz”

Karta zawodu „Koszykarz-plecionkarz”

Karta zawodu „Kowal”

Karta zawodu „Krawiec”

Karta zawodu „Kucharz”

Karta zawodu „Kuśnierz”

Karta zawodu „Lakiernik”

Karta zawodu „Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”

Karta zawodu „Mechanik maszyn i urządzeń drogowych”

Karta zawodu „Mechanik motocyklowy”

Karta zawodu „Mechanik pojazdów samochodowych”

Karta zawodu „Mechanik precyzyjny”

Karta zawodu „Mechanik-monter maszyn i urządzeń”

Karta zawodu „Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych”

Karta zawodu „Modelarz odlewniczy”

Karta zawodu „Monter budownictwa wodnego”

Karta zawodu „Monter izolacji budowlanych”

Karta zawodu „Monter izolacji przemysłowych”

Karta zawodu „Monter kadłubów okrętowych”

Karta zawodu „Monter konstrukcji budowlanych”

Karta zawodu „Monter mechatronik”

Karta zawodu „Monter nawierzchni kolejowej”

Karta zawodu „Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych”

Karta zawodu „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”

Karta zawodu „Monter systemów rurociągowych”

Karta zawodu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”

Karta zawodu „Monter-elektronik”

Karta zawodu „Murarz-tynkarz”

Karta zawodu „Muzyk”

Karta zawodu „Obuwnik”

Karta zawodu „Ogrodnik”

Karta zawodu „Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej”

Karta zawodu „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych”

Karta zawodu „Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych”

Karta zawodu „Operator maszyn i urządzeń odlewniczych”

Karta zawodu „Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego”

Karta zawodu „Operator maszyn leśnych”

Karta zawodu „Operator maszyn w przemyśle włókienniczym”

Karta zawodu „Operator obrabiarek skrawających”

Karta zawodu „Operator urządzeń przemysłu ceramicznego”

Karta zawodu „Operator urządzeń przemysłu chemicznego”

Karta zawodu „Operator urządzeń przemysłu szklarskiego”

Karta zawodu „Opiekun medyczny”

Karta zawodu „Opiekun osoby starszej”

Karta zawodu „Opiekun w domu pomocy społecznej”

Karta zawodu „Opiekunka dziecięca”

Karta zawodu „Opiekunka środowiskowa”

Karta zawodu „Optyk-mechanik”

Karta zawodu „Ortoptystka”

Karta zawodu „Piekarz”

Karta zawodu „Plastyk”

Karta zawodu „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”

Karta zawodu „Protetyk słuchu”

Karta zawodu „Pszczelarz”

Karta zawodu „Rękodzielnik wyrobów włókienniczych”

Karta zawodu „Rolnik”

Karta zawodu „Rybak śródlądowy”

Karta zawodu „Sprzedawca”

Karta zawodu „Stolarz”

Karta zawodu „Stroiciel fortepianów i pianin”

Karta zawodu „Ślusarz”

Karta zawodu „Tancerz”

Karta zawodu „Tapicer”

Karta zawodu „Technik administracji”

Karta zawodu „Technik agrobiznesu”

Karta zawodu „Technik analityk”

Karta zawodu „Technik architektury krajobrazu”

Karta zawodu „Technik archiwista”

Karta zawodu „Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym”

Karta zawodu „Technik awionik”

Karta zawodu „Technik bezpieczeństwa i higieny pracy”

Karta zawodu „Technik budownictwa”

Karta zawodu „Technik budownictwa okrętowego”

Karta zawodu „Technik budownictwa wodnego”

Karta zawodu „Technik budowy fortepianów i pianin”

Karta zawodu „Technik chłodnictwa i klimatyzacji”

Karta zawodu „Technik cyfrowych procesów graficznych”

Karta zawodu „Technik dentystyczny”

Karta zawodu „Technik drogownictwa”

Karta zawodu „Technik dróg i mostów kolejowych”

Karta zawodu „Technik ekonomista”

Karta zawodu „Technik eksploatacji portów i terminali”

Karta zawodu „Technik elektroenergetyk transportu szynowego”

Karta zawodu „Technik elektronik”

Karta zawodu „Technik elektroniki i informatyki medycznej”

Karta zawodu „Technik elektroradiolog”

Karta zawodu „Technik elektryk”

Karta zawodu „Technik energetyk”

Karta zawodu „Technik farmaceutyczny”

Karta zawodu „Technik garbarz”

Karta zawodu „Technik gazownictwa”

Karta zawodu „Technik geodeta”

Karta zawodu „Technik geolog”

Karta zawodu „Technik górnictwa odkrywkowego”

Karta zawodu „Technik górnictwa otworowego”

Karta zawodu „Technik górnictwa podziemnego”

Karta zawodu „Technik handlowiec”

Karta zawodu „Technik hodowca koni”

Karta zawodu „Technik hotelarstwa”

Karta zawodu „Technik hutnik”

Karta zawodu „Technik informatyk”

Karta zawodu „Technik inżynierii środowiska i melioracji”

Karta zawodu „Technik księgarstwa”

Karta zawodu „Technik leśnik”

Karta zawodu „Technik logistyk”

Karta zawodu „Technik masażysta”

Karta zawodu „Technik mechanik”

Karta zawodu „Technik mechanik lotniczy”

Karta zawodu „Technik mechanik okrętowy”

Karta zawodu „Technik mechanizacji rolnictwa”

Karta zawodu „Technik mechatronik”

Karta zawodu „Technik nawigator morski”

Karta zawodu „Technik obsługi turystycznej”

Karta zawodu „Technik obuwnik”

Karta zawodu „Technik ochrony fizycznej osób i mienia”

Karta zawodu „Technik ochrony środowiska”

Karta zawodu „Technik odlewnik”

Karta zawodu „Technik ogrodnik”

Karta zawodu „Technik optyk”

Karta zawodu „Technik organizacji reklamy”

Karta zawodu „Technik ortopeda”

Karta zawodu „Technik papiernictwa”

Karta zawodu „Technik pojazdów samochodowych”

Karta zawodu „Technik pożarnictwa”

Karta zawodu „Technik prac biurowych”

Karta zawodu „Technik procesów drukowania”

Karta zawodu „Technik procesów introligatorskich”

Karta zawodu „Technik przeróbki kopalin stałych”

Karta zawodu „Technik przetwórstwa mleczarskiego”

Karta zawodu „Technik pszczelarz”

Karta zawodu „Technik rachunkowości”

Karta zawodu „Technik realizacji dźwięku”

Karta zawodu „Technik realizacji nagrań i nagłośnień”

Karta zawodu „Technik renowacji elementów architektury”

Karta zawodu „Technik rolnik”

Karta zawodu „Technik rybactwa śródlądowego”

Karta zawodu „Technik rybołówstwa morskiego”

Karta zawodu „Technik spedytor”

Karta zawodu „Technik sterylizacji medycznej”

Karta zawodu „Technik technologii ceramicznej”

Karta zawodu „Technik technologii chemicznej”

Karta zawodu „Technik technologii drewna”

Karta zawodu „Technik technologii odzieży”

Karta zawodu „Technik technologii szkła”

Karta zawodu „Technik technologii wyrobów skórzanych”

Karta zawodu „Technik technologii żywności”

Karta zawodu „Technik teleinformatyk”

Karta zawodu „Technik telekomunikacji”

Karta zawodu „Technik transportu drogowego”

Karta zawodu „Technik transportu kolejowego”

Karta zawodu „Technik turystyki wiejskiej”

Karta zawodu „Technik tyfloinformatyk”

Karta zawodu „Technik urządzeń dźwigowych”

Karta zawodu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”

Karta zawodu „Technik urządzeń sanitarnych”

Karta zawodu „Technik usług fryzjerskich”

Karta zawodu „Technik usług kosmetycznych”

Karta zawodu „Technik usług pocztowych i finansowych”

Karta zawodu „Technik weterynarii”

Karta zawodu „Technik wiertnik”

Karta zawodu „Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych”

Karta zawodu „Technik włókiennik”

Karta zawodu „Technik żeglugi śródlądowej”

Karta zawodu „Technik żywienia i usług gastronomicznych”

Karta zawodu „Terapeuta zajęciowy”

Karta zawodu „Wędliniarz”

Karta zawodu „Wiertacz”

Karta zawodu „Zdun”

Karta zawodu „Zegarmistrz”

Karta zawodu „Złotnik-jubiler”

 

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.