Linia 53- dowóz do SP Długie, oraz z Dzikowic do SP Wiechlice

Linia 54 - dowóz z Cieciszowa, Wiechlic, Henrykowa i Szprotawki do SP Wiechlice

Rozkład

Linia 55 - dowóz z Pasterzowic, Kartowic i Nowej Koperni do SP Wiechlice

Rozkład