Ogłoszenia, komunikaty

harmonogramSzanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie !

Przedstawiamy harmonogram pracy klas IV, V, VI w dniach 21, 24, 28 maja 2021 r.

Przydział gabinetów:

6a – gab. 3 (chemiczny)
6b – gab. 10 (geograficzny)
6c – gab. 7 (historyczny)
5a – gab. 10 (muzyczny)    
4b – gab. 4 (językowy)
4a – gab. 29 (języka polskiego)

Przydział wejść:

WEJŚCIE A (naprzeciwko placu zabaw) - klasy: Ia, IIa, II b, Va
WEJŚCIE B (obok kantorka obsługi) - przeznaczone jest tylko dla dzieci przedszkolnych.
WEJŚCIE C (naprzeciwko sekretariatu) – klasy: III A, III B,  IVa,
WEJŚCIE D (główne  do gim) – VIc
WEJŚCIE E (tylne gim.) – VIb, IVb
WEJŚCIE F (przy ogródku) – przeznaczone dla grup wf

Przerwy:

Każda z klas spędza przerwy w wyznaczonych miejscach, sektorach

Odjazdy autobusów:

Poranne dowozy odbywają  się według stałego harmonogramu.

Odjazdy  do domu –

I kurs o godz. 12.55,

II kurs w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 15.20 (po 8 lekcji)

II  kurs w czwartki i piątki o godz. 14.30 (po 7 lekcji)

Pracę szkoły reguluje Zarządzenie nr 14/2021Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach z dnia 14 maja  2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku ze stopniowym powrotem uczniów do szkół  przedstawiamy najważniejsze zasady, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w szkole:

Ogólne zasady:

Dystans

-        minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

-        przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

-        częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-        w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

-        przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Załączniki – instrukcje

 • mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 • wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, pracownicy, rodzice i inne osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji zadań) bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 • Uczniowie przychodzą do szkoły wyposażeni w maseczki i drugie śniadanie umieszczone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane
 • Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.
 • Każda klasa ma przydzielony jeden gabinet, w którym odbywać się będą wszystkie lekcje zgodnie z planem( wyjątkiem są zajęcia wychowania fizycznego i informatyki).
 • Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tę samą ławkę,
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu , niezwłocznie powiadamiani są  rodzice/opiekunowie  o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Rodzice dzieci zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą i wychowawcami oraz codziennego sprawdzania informacji w e-dzienniku
 • Rodzice przekazują dyrektorowi i nauczycielom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

Droga do i ze szkoły

 

 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 • Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • W autobusach obowiązują maseczki.

Żywienie:

 • Żywienie uczniów odbywa się w stołówce szkolnej.
 • W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków oraz pracownicy.
 • Obiady w szkole są wydawane po 3 i 4 podczas przerw: przerwa po 3. lekcji – klasy I – III (zupa) przerwa po 4. lekcji – klasy I-III (drugie danie), przerwa po 5 lekcji – uczniowie starsi.
 • Oddziały przedszkolne korzystają ze stołówki szkolnej zachowując w/w zasady w godzinach przeznaczonych dla nich.

 

Funkcjonowanie biblioteki:

 

 • Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
 • Bibliotekę obsługuje jeden nauczyciel.
 • Do pomieszczenia biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo.
 • Książki i inne materiały odbiera i podaje nauczyciel, uczniowie nie mają swobodnego dostępu do zasobów biblioteki.
 • Książki i inne materiały odebrane od wypożyczających podlegają kwarantannie – 2 dni i są składowane w pomieszczeniu przylegającym do biblioteki. Na oddanych książkach należy umieścić datę zwrotu i po upływie kwarantanny włączyć je do obiegu.

Funkcjonowanie  świetlicy

 • Nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia stacjonarne wobec uczniów uczących się stacjonarnie oraz wspomagają uczniów i nauczycieli w nauce i pracy zdalnej.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub na świeżym powietrzu
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

Konsultacje z nauczycielami,  specjalistami, kontakt z bibliotekarzem

 • Konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielami odbywają się drogą zdalną: przez e-dziennik lub inne komunikatory, narzędzia ustalone przez nauczyciela, np. telefon, Messenger, Classroom - na bieżąco, ponadto konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym planem.
 • Konsultacje z pedagogiem i psychologiem odbywają się przede wszystkim zdalnie: przez e-dziennik, Classroom i telefony:

Pedagog - pod numerem telefonu 511 432 375
Poniedziałek - 9:00 -15:30
Wtorek 9:00 -14:30
Środę 9:00 -15:30
Czwartek 9:00 -14:30
Piątek 9:00 -13:00

Psycholog - pod numerem telefonu 511 432 286
Poniedziałek 11:45- 15:20
Wtorek 7:30- 11:30
Środa 12:45- 15:20
Piątek 7:30- 11:30

 • Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz wspomagają uczniów i nauczycieli w nauce i pracy zdalnej. Preferowany kontakt przez e-dziennik, Messenger lub inny wskazany przez wymienionych nauczycieli i przesłany do wiadomości uczniów i rodziców.

 

Inne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły :

 • W okresie „Stanu epidemii” obowiązuje zakaz wejścia na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji koniecznych, w tym wejścia do pracy, miejsca nauki. Na teren szkoły wejście jest możliwe tylko w 7:00 – 16:00.
 • Administracja, w tym dyrekcja szkoły wykonuje zadania na terenie placówki z zachowaniem odpowiednich procedur, a także w formie pracy zdalnej.
 • Sekretariat szkoły ogranicza obsługę klientów do niezbędnego minimum. Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godzinach 7:00–15:00. Sprawy  szkolne można załatwiać drogą elektroniczną, kierując na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 511 432 269, 683767553. Kontakt osobisty tylko w sytuacji absolutnie koniecznej. Interesanci wpuszczani są do sekretariatu pojedynczo. Dokumenty można pozostawiać w skrzynce przy drzwiach wejściowych od strony sekretariatu – koniecznie dołączyć dane kontaktowe, np. numer telefonu lub adres email.
 • Dyrekcja szkoły (dyrektor, wicedyrektor) jest dostępna zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kontakt telefoniczny i mailowy przez sekretariat szkoły lub dyrektor: 511432435, wicedyrektor: 511432375 oraz przez e-dziennik.
 • Zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli udziela informatyk. Kontakt z informatykiem w godzinach 700 – 1500 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 684135799, wew. 6 oraz przez pocztę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.