2022/2023

Szanowni Państwo!

Nadszedł czas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W tym roku rekrutacja dzieci do klasy pierwszej będzie się odbywała za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji „Nabór Vulcan” – proszę o skorzystanie z linku
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/szprotawa
Po wydruku wniosku pochodzącego z tego systemu należy sprawdzić go, podpisać ( wymagany jest podpis obojga rodziców), załączyć oświadczenia, jeśli składamy dokumenty do szkoły spoza obwodu. Następnie dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z odpisem aktu urodzenia, jeśli dziecko dotychczas nie było uczestnikiem oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Oferujemy pomoc w wygenerowaniu wniosku za pomocą systemu rekrutacyjnego Vulcan. Podczas „Dni otwartych” będzie można wygenerować i złożyć wniosek do oddziału przedszkolnego oraz I klasy w Szkole Podstawowej w Wiechlicach
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DZIECI, KTÓRE JUŻ UCZĘSZCZAJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
Rodzice dzieci, które uczęszczają już w tym roku do naszego przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, która jest dostępna w sekretariacie szkoły lub u wychowawców, a także pod >>>linkiem>>> 

Wymagany jest podpis obojga rodziców. Deklaracje należy składać w sekretariacie do 4 marca w godz. 7.30 - 14.30.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W tym roku rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych dzieci, które dotąd nie chodziły do przedszkola będzie się odbywała za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji „Nabór Vulcan”. Zgłosić kandydaturę dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiechlicach można korzystając z linku
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szprotawa .
Warto skorzystać z
- Filmu

,
- podręcznika

Oferujemy pomoc w wygenerowaniu wniosku za pomocą systemu rekrutacyjnego Vulcan. Podczas „Dni otwartych” będzie można wygenerować i złożyć wniosek do oddziału przedszkolnego oraz I klasy w Szkole Podstawowej w Wiechlicach.


KOLEJNE KROKI W REKRUTACJI ZA POMOCĄ PLATFORMY VULCAN


Krok 1 : Informacje podstawowe: należy wpisać PESEL dziecka
Krok 2 i 3: Dane osobowe kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych.
W tym kroku konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól, przy których w nawiasie widnieje dopisek wymagane. Dotyczy to zarówno danych kandydata jak i jego rodziców. Pozostałe pola nie wymagają uzupełnienia, zaleca się jednak ich wypełnienie (szczególnie pola dotyczące numeru telefonu i adresu e-mail), ponieważ w razie nieprawidłowości w danych, przedszkole będzie mogło skontaktować się z opiekunami kandydata.
Krok 4: Preferencje. W tym kroku należy wybrać przedszkola, na których najbardziej nam zależy. Należy wybrać miejscowość, jednostkę i oddział, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Aby dodać kolejne pozycje do listy, należy skorzystać z listy wyboru znajdującej się poniżej listy preferencji. Po wybraniu przedszkoli można jeszcze modyfikować kolejność na liście, przesuwając pozycje w górę lub w dół, można także usuwać je z listy. Nnależy również zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, klikając przycisk Czytaj dalej
Krok 5: Kryteria naboru. Ten krok ma na celu wskazanie kryteriów spełnianych przez kandydata. Odpowiedzi na kryteria należy wybrać z dostępnych list. Po najechaniu kursorem na ikonę, „i” wyświetli się informacja, jakim dokumentem należy potwierdzić spełnianie wybranego kryterium. Należy pobrać i wypełnić, podpisać oświadczenia o spełnianiu poszczególnych kryteriów.

vulcan

 

Krok 6: Utworzenie konta. Istotną częścią formularza jest sekcja Utworzenie Konta, w której system generuje unikalny login użytkownika. Należy zanotować wygenerowany login, aby uniknąć problemów przy kolejnych logowaniach. Należy wprowadzić i powtórzyć hasło, przy pomocy którego będzie się można zalogować do systemu (w celu sprawdzenia lub poprawienia danych)
W tej sekcji rodzic/ opiekun prawny ma możliwość wydrukowania wniosku. Znajdują się tu także dane przedszkola, do którego należy dostarczyć dokument.
Aby wyświetlić wniosek do wydruku należy kliknąć przycisk Wydrukuj wniosek
Przed wydrukiem zalecamy weryfikację danych wyświetlonych na wniosku i - w razie pomyłek - korektę tych danych po cofnięciu się do odpowiedniego kroku.
Po zapoznaniu się z miejscem i terminem złożenia wniosku należy kliknąć przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.
Wszystkie wpisane dane można zmienić do czasu zatwierdzenia wniosku przez pracownika szkoły, który go przyjął.
We wniosku wymagany jest podpis obojga rodziców. Składając wniosek należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, dokument objęcia pieczą zastępczą jeśli dziecko lub rodzic spełniają odpowiadające tym dokumentom kryterium.
Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami na terenie gminy Szprotawa.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Szprotawa niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata, Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą- każde z nich po 1 punkcie.

Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe –samorządowe - oboje rodzice pracują, uczą się, studiują w systemie dziennym (10pkt. ), rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu (8 pkt.), położenie przedszkola jest dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka (6 pkt.), jedno z rodziców pracuje lub uczy się bądź studiuje w systemie dziennym (4 pkt.), rodzeństwo dziecka jest absolwentem przedszkola (2pt.)

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.