Wizja i misja

Szkoła Podstawowa w Wiechlicach powinna posiadać wysoki poziom nauczania realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtować osobowość ucznia.
Misją szkoły w obszarze pracy wychowawczej będzie wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym w bezpiecznym oraz przyjaznym środowisku szkolnym.

Misja  szkoły podstawowej  - powinna opierać się na:
- wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,
- kształtowaniu tolerancji,
- nauczaniu pracy nad sobą,
- kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
- wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
- promowaniu zdrowego stylu życia,
- eliminowaniu agresji, przeciwdziałaniu dyskryminacji,
- przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
- wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
- wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach to:
- osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę,
- osoba o szerokich kompetencjach społecznych,
- osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością,
- uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkół związane z postaciami swoich patronów oraz ojczyznę.

Wizja szkoły:
Szkoła Podstawowa w Wiechlicach powinna pracować nad nowym kształtem placówki przyjaznej uczniom i rodzicom, jako głównym odbiorcom oferty edukacyjnej.
Działania naszej szkoły powinny zmierzać w następujących kierunkach:
1. Uczniowie:
- wykazują duże zaangażowanie w osiąganiu sukcesu,
- są odpowiedzialni za własne uczenie się,
- wykazują samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
- właściwie funkcjonują w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w demokratycznym państwie,
- mają świadomość problemów Europy i świata,
- umiejętnie korzystają ze środków masowej komunikacji, zdobyczy techniki i urządzeń multimedialnych.
2. Nauczyciele:
- prezentują wysokie kwalifikacje,
- zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,
- efektywnie i sprawnie kierują procesem edukacyjnym,
- pracują metodami aktywnymi.
3. Programy edukacyjne:
- są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, modyfikowane,
- umożliwiają indywidualizację procesu kształcenia,
- realizowane są innowacje pedagogiczne.
4. Zarządzanie szkołą:
- sprawne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi,
- budowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości.
5. Funkcjonowanie w społeczności lokalnej:
- współpraca z rodzicami w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły,
- kształcenie pożądanych postaw wśród uczniów poprzez wspólne działanie szkoły, rodziny i środowiska,
- współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży.


Cele główne Programu Rozwoju Szkoły

  • Doskonalenie wewnętrznego systemu jakości w celu zapewnienia rozwoju organizacyjnego.
  • Stworzenie efektywnego systemu współpracy z rodzicami.
  • Upowszechnienie osiągnięć szkoły w środowisku. 
  • Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez nauczycieli.
  • Zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków pracy i nauki.
  • Zapewnienie każdemu uczniowi wsparcia i szansy rozwoju.
  • Zapewnienie każdemu potrzebującemu uczniowi wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Podnoszenie poziomu nauczania oraz poprawa wyników egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego i sprawdzianu.
  • Sprawne zarządzanie placówką.
  • Tworzenie warunków do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.