Zakres pracy z dzieckiem

KIERUNKI / ZAKRES PRACY Z DZIECKIEM

  • 1. Wykonywanie w domu w i przedszkolu dodatkowych ćwiczeń w celu podnoszenia sprawności manualnej

Przedszkole 
- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- kolorowanie obrazków wg kodu 
- kalkowanie obrazków 
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach 
Rodzice
- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- kolorowanie obrazków wg kodu 
- kalkowanie obrazków 
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach

2.Doskonalenie orientacji w kierunkach oraz w schemacie własnego ciała 

Przedszkole
- spontaniczne zabawy konstrukcyjne z poleceniem połóż z lewej strony, z prawej strony, przed sobą, obok itp.
- naturalne sytuacje określające położenie przedmiotów w sali i terenie 
- rysowanie relacji przestrzennych na rysunku 
Rodzice: 
- "dyktando ruchowe" - wykonywanie poleceń dorosłego
- "tory przeszkód" - słowny opis przebytej drogi
- zabawy typu "rób to co ja"

3.Kształtowanie prawidłowego nawyku rysowania, korygowanie uchwytu środka piszącego

Przedszkole 
- rysowanie w powietrzu
- rysowanie równoległych linii obiema rękami
- ćwiczenia grafomotoryczne: zabawy palcami: uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie, uderzanie palcem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej ręki, przeplatanie swoich palców;
Rodzice: 
- prowadzenie kolorowych kredek - obiema rękami jednocześnie na płaszczyźnie kartki z dołu do góry, z góry do dołu ze środka, "Żeby żaden kolor się nie spóźnił"
- ćwiczenia rozluźniające w celu wyrobienia płynnych, postępujących ruchów pisarskich: labirynty; kropkowanie kwadratów; rysowanie kół ze zmienną prędkością, na zmianę prawą i lewą ręką, rysowanie figur w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; rysowanie linii ciągłych, wijących się, spirali i pętli wokół pewnych znaków graficznych;


4. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego dziecka 
Przedszkole:
- rozmowy na temat rodziny, różnych sytuacji dnia codziennego, przeczytanych wspólnie książeczek, historyjek obrazkowych
- wprowadzenie zabaw w czasie których nazywane są uczucia i stany emocjonalne
- czytanie dziecku bajek i opowiadań w których dobro zawsze wygrywa, gdzie akcentowane są poprawne zachowania
Rodzice: 
- rozmowy na temat rodziny, różnych sytuacji dnia codziennego, przeczytanych wspólnie książeczek, historyjek obrazkowych
- czytanie dziecku bajek i opowiadań w których dobro zawsze wygrywa, gdzie akcentowane są poprawne zachowania 
- uporządkowany dzienny rozkład zajęć5.Otaczanie dziecka atmosferą akceptacji, życzliwości i spokoju.
Przedszkole 
- zwracanie uwagi na niepoprawne zachowanie w sposób spokojny, 
- tłumaczenie i objaśnianie niepoprawności zachowań w atmosferze spokoju
- nagradzanie zachowań poprawnych poprzez przyznanie punktu na tablicy motywacyjnej w sali
- konsekwencja w ustalaniu reguł, obowiązków poprzez stałe i kilkukrotne przypominanie reguł odpowiedniego zachowania się
- proponowanie zabaw o charakterze uspokajającym typu: lepienie z plasteliny, wycinanie, malowanie, układanie puzzli,
Rodzice: 
- zwracanie uwagi na niepoprawne zachowanie w sposób spokojny, 
- nie nadużywanie zakazów i kar w sposób nagminny
- chwalenie dziecka za dobre czyny
- przy karceniu za zły uczynek, zwracanie uwagi na dobry uczynek6.Unikanie występujących nieadekwatnych do sytuacji zachowań dziecka
Przedszkole 
- przydział obowiązków w grupie jak np. opieka nad młodszymi koleżankami, pełnienie dyżurów w sali i łazience, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu stolików do prac plastycznych
- wprowadzenie metody kontaktów, np. dziecko umawia się z wychowawcą, że w ciągu określonego czasu odmierzanego minutnikiem nikogo nie uderzy, jeżeli mu się to uda, udzielamy natychmiast pozytywnego wzmocnienia; 
- wprowadzenie metody samoobserwacji, np. notowanie przez dziecko, ile razy było w ciągu dnia niezadowolone oraz w jakim stopniu;

Rodzice:
- dostosowanie obowiązków domowych do możliwości dziecka np. nakrywanie do stołu, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie
- uporządkowany dzienny rozkład zajęć
- wprowadzenie metody kontaktów, np. dziecko umawia się z rodzicem że w ciągu określonego czasu odmierzanego minutnikiem wykona kilka dobrych uczynków, jeżeli mu się to uda, udzielane jest natychmiast pozytywne wzmocnienie7. Bieżąca pomoc w ukierunkowaniu uwagi dziecka
Przedszkole

- ćwiczenia polegające na rysowaniu mandali.
- odwzorowywanie układu położenia kolorowych patyczków do liczenia z pamięci.
- zabawy typu labirynt, 
- zabawy ruchowe ze zmianą tempa i wysokości dźwięku. Rodzice:
- przewlekanie sznurowadła przez dziurki
- Gabinet luster- ćwiczenie w parach z rodzicem. Para ma przed sobą lusterko i konfetti- kolorowe kropeczki. Kolorowe kropeczki przyklejamy sobie w różnych częściach twarzy. Zadaniem dziecka jest spoglądając w lustro określić położenie i kolor kropeczek na twarzy rodzica i swojej. 8.Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości słuchowej
Przedszkole:
 
- wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu – powtarzanie usłyszanego rytmu (np. uderzanie o kolana, w ręce itp.),
-zabawa z nazywaniem głosek w wyrazach; jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu (w nagłosie) , w środku wyrazu (w śródgłosie) i na końcu wyrazu (w wygłosie). 
-zabawa w ,,Echo’’ poprawne powtarzanie głosek.
Rodzice: 
- wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu – powtarzanie usłyszanego rytmu (np. uderzanie o kolana, w ręce itp.),
-zabawa z nazywaniem głosek w wyrazach; jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu (w nagłosie) , w środku wyrazu (w śródgłosie) i na końcu wyrazu (w wygłosie). 
-zabawa w ,,Echo’’ poprawne powtarzanie głosek.9.Zachęcanie do pokonywania trudności, finalizowania rozpoczętych prac. 
Przedszkole:
- stwarzanie klimatu wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, 
- stosowanie wzmacniających komunikatów: to interesujące, opowiedz o tym coś więcej, to bardzo pomysłowe, dobre pytanie, na pewno dasz sobie radę, najpierw spróbuj sam – jak będzie ci potrzebna pomoc, daj mi znać itp..
- nagradzanie najmniejszych sukcesów. 
Dodawanie dziecku pewności siebie. Podkreślanie jego mocnych stron. Wiara w siebie sprzyja większej aktywności.
Rodzice: 
- zachęcanie do wspólnych prac domowych, podkreślanie, że na pewno da sobie radę. 
- poświęcanie czasu na wspólne zabawy, spacery, hobby, nie lekceważenie pytań zadawanych przez dzieci, docenianie prac i pomysłów dziecka, wyrażanie akceptacji, zachęcanie do pokonywania przeszkód , wytrwałości i twórczej pracy.
- tworzenie sytuacji, w których dziecko czuje się ważne.10.Niwelowanie występujących cech nadruchliwości 
Przedszkole:
- wyznaczanie pewnych ram poprzez tworzenie i powtarzanie zasad – z jednej strony pozwalamy na kręcenie się i machania nogami, z drugiej zaś jasno określamy, czego nie będziemy aprobować np. wstawania z miejsca.
- zasada "pustego biurka" podczas wykonywania zadania. 
- przekazywanie krótkich komunikatów i sprawdzenie ich zrozumienia

Rodzice
- stworzenie możliwości intensywnego ruchu np. jazda na rowerze, gra w piłkę nożną.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.