obraz dekoracyjny

Opłaty

Na podstawie Uchwały nr XLIX/387/2022 rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2022 r. 

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie

Uchwała nr XLIX/387/2022 rady Miejskiej w Szprotawie