Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024

Drodzy rodzice! Zachęcamy Was do zapoznania się z Zarządzeniem nr 01/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w sprawie zasad i kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 z dnia 12 stycznia 2023 r.
Tu znajdziecie wymaganą dokumentację, wzory wniosków i oświadczeń, regulamin oraz inne ważne informacje, które są niezbędne do rekrutacji.

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w roku szkolnym 2023/2024 - kliknij tutaj,
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach na rok szkolny 2023/2024 - kliknij tutaj,
  • Wzory oświadczeń - kliknij tutaj,
  • Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach w roku szkolnym 2023/2024 - kliknij tutaj, 
  • Wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu) do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Szkoły w roku szkolnym 2023/2024 - kliknij tutaj, 
  • Potwierdzenie przyjęcia wniosku - kliknij tutaj,
  • Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach - kliknij tutaj,