obraz dekoracyjny

Historia Szkoły

Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na stałe. Daty, które powracają, ożywają, które się wspomina. Datą taką dla historii naszej szkoły jest styczeń 1973 roku. W tym to roku utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną z siedzibą w Henrykowie. Pierwsze kroki stawiano w bardzo trudnych warunkach lokalowych pod kierunkiem p. mgr Mariana Batury, któremu podlegały punkty filialne w Dzikowicach, Cieciszowie, Nowej Koperni, Kartowicach i Dziećmiarowicach. Oficjalne otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej miało miejsce 3 września 1973 r. w Powiatowym Domu Kultury, przy udziale władz powiatowych.

Nowo powołaną szkołę ulokowano w Szprotawie przy obecnej ulicy Kopernika. Podjęli w niej naukę uczniowie kl. V-VIII z dziewięciu okolicznych wsi (Cieciszów, Dzikowice, Wiechlice, Henryków, Pasterzowice, Szprotawka, Kartowice, Nowa Kopernia, Dziećmiarowice). Uczniowie dowożeni byli autobusami PKS. Młodsze dzieci (kl. I-IV) pozostały w swoich macierzystych szkołach.

W roku szkolnym 1973/74 po raz pierwszy mury Zbiorczej Szkoły Gminnej opuścili absolwenci klas ósmych. Rocznik 1959. Kolejnym dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej był Władysław Wojton.

Pierwszymi nauczycielami nowo utworzonej szkoły byli:

- Marian Batura-dyrektor

- Janina Mrozek z-ca dyrektora

- Marek Borowiecki

- Halina Chełska

- Wanda Drewniak

- Józefa Frysztak

- Anna Gembara

- Maria Ksenycz

- Janina Kulik

- Maria Lis

- Eliasz Majnicz

- Kazimierz Olejko

- Janina Romaniszyn

- Bronisława Ryszczyńska

- Rozalia Zybek

Ze względu na stan techniczny budynku, we wrześniu 1977 r. przeniesiono Zbiorczą Szkołę Gminną na okres dwóch lat do budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niepodległości w Szprotawie. Dyrektorem szkoły został wówczas Marian Józefiak. Inauguracja roku szkolnego 1979/80 odbyła się w gmachu szkolnym przy pl. Kościelnym, który służył uczniom przez szereg lat. Od tego momentu Zbiorcza Szkoła Gminna funkcjonuje jako pełna szkoła podstawowa. Zlikwidowano punkty filialne za wyjątkiem Dzikowic. W 1985 r. zniesiono szkoły zbiorcze, w wyniku czego Zbiorcza Szkoła Gminna w Szprotawie przemianowana została na Szkołę Podstawową Nr 3 w Szprotawie. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Elwira Bilińska (Elwira Ryszczyńska), Jacek Machowiak, Teresa Dąbkowska-Trościanka.

Z chwilą opuszczenia przez wojska Armii Radzieckiej "Lotniska" w Wiechlicach szkoła weszła w posiadanie budynku szkolnego kształcącego uprzednio młodzież radziecką. Zdewastowany budynek wymagał olbrzymiego nakładu pracy. Zadaniu temu sprostała garstka rodziców, a przede wszystkim nauczyciele i uczniowie, którzy własnym sumptem odmalowali gabinety lekcyjne, przywrócili do użytku sprzęt szkolny, uporządkowali otoczenie budynku. Tak przygotowana szkoła zaczęła funkcjonować od roku szkolnego 1994/95 jako Szkoła Podstawowa w Wiechlicach.

Rok szkolny 1999/2000 to kolejna zmiana organizacyjna w historii szkoły. 1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół w Wiechlicach, w skład którego weszły: szkoła podstawowa oraz gimnazjum.  Dyrektorem Zespołu Szkół została Teresa Dąbkowska-Trościanka.

Z dniem 1 września 2001 roku ze struktury Zespołu Szkół w Wiechlicach powstała ponownie Szkoła Podstawowa  w Wiechlicach oraz Gimnazjum nr 3. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wiechlicach została Irena Esmund, natomiast dyrektorem Gimnazjum Nr 3 – Jacek Józefiak.

Data 21 listopada 2004 r. była kolejnym znaczącym dniem w historii szkoły. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach otrzymała Sztandar Szkoły oraz zostało nadane jej imię Kornela Makuszyńskiego.

Od 1 września 2011r. Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach rozpoczęła funkcjonowanie wraz ze szkołami filialnymi – w Lesznie Górnym (kierownik – Ewa Dudek), w Siecieborzycach (kierownik – Jan Suchecki / Halina Chaś), w Długiem (kierownik – Kazimierz Kuligowski / Halina Kanyi Maina).

Kolejna ważna data w historii szkoły to 30 kwietnia 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie utworzono Zespół Szkół w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 17. Rok szkolny 2015/2016 zapoczątkował funkcjonowanie Zespołu Szkół w Wiechlicach, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach oraz filie – w Długiem, Siecieborzycach i Lesznie Górnym a także Gimnazjum w Wiechlicach. Dyrektorem Zespołu Szkół została Cecylia Brodzińska.  Natomiast kierownikami filii zostali: w Siecieborzycach – Jan Suchecki, w Długiem – Halina Kanyi Maina, w Lesznie Górnym – Krystyna Matczak.

Rok szkolny 2017/2018 to kolejne zmiany podyktowane reformą szkolnictwa. Szkoła podstawowa rozpoczęła funkcjonowanie jako szkoła ośmioklasowa (z klasą siódmą), natomiast gimnazjum funkcjonowało już bez klasy pierwszej.

Rok szkolny 2018/2019 przyniósł kolejne zmiany. Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie,  Zespół Szkół w Wiechlicach rozpoczął działalność jako Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach – już bez dotychczasowych filii.

Wśród nauczycieli naszej szkoły mamy też wielu dawnych absolwentów, m. in.: Irenę Boczniewicz, Alicję Bucholc, Renatę Starzyńską, Krzysztofa Boczniewicza, Aleksandrę Niepiekło, Małgorzatę Oziemkowską, Piotra Zapolskiego, Katarzynę Zawiślak, Annę Szamałek, Mirabellę Hołowczak, Karolinę Kurylak, którzy wcześniej jako uczniowie, a obecnie jako nauczyciele tworzą ciąg dalszy historii Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach.

Wicedyrektorem obecnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach jest pani Ewa Dudek. Funkcję tę pełni od roku szkolnego 2015/2016.

Od początku istnienia szkoły, do roku 2006 sekretariat prowadziła pani Krystyna Kozieł.

Obecnie sekretarzem szkoły jest pani Katarzyna Budzińska.

Dyrektorzy Szkoły od początku jej istnienia:

- Marian Batura

- Władysław Wojton

- Marian Józefiak

- Elwira Bilińska (Elwira Ryszczyńska)

- Jacek Machowiak

- Teresa Dąbkowska-Trościanka

- Irena Esmund

- Cecylia Brodzińska

Historia szkoły to ciąg dynamicznych zmian. Wszyscy, którzy zetknęli się z nią: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice kształtowali jej ówczesny wizerunek, przyczyniając się pośrednio do jej wizerunku współczesnego. Dziś Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach to nowocześnie wyposażony obiekt. Posiada m. in. 2 biblioteki szkolne, świetlicę szkolną, świetlicę popołudniową TPD, stołówkę, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, gabinet higieny szkolnej, salę informatyczną, pracownię językową,  boisko sportowe, salę gimnastyczną, 2 place zabaw, salę zabaw, Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownię zewnętrzną.

Szkoła posiada oddziały przedszkolne oraz 19 oddziałów szkolnych. Placówka nasza dysponuje szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania.

Dane teleadresowe

ul. Brzozowa 17

67-300 Wiechlice


 tel: 68 376 75 53


 e-mail: sekretariat@spwiechlice.pl

Media

Odwiedź nas na Facebooku

odwiedź nasz profil na facebooku

 

 

 

 Nasz kanał na Youtube

kanał na YouTube