Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień i dlatego 1 czerwca w naszej szkole wiele się działo. O godz. 9.00 spotkaliśmy się na boisku szkolnym, gdzie p. wicedyrektor Gabriela Laudacka złożyła życzenia wszystkim dzieciom i rozpoczęła festyn. Następnie głos zabrała p.Dorota Grzeszczak – zastępca burmistrza, która wręczyła również dyplomy i nagrody za konkurs fotograficzny „Gmina Szprotawa w obiektywie uczniów”. Po części oficjalnej mikrofon przejął koordynator p. Stanisław Rosół i zapoznał zebranych z programem festynu. Nasi uczniowie mogli skorzystać z mnóstwa atrakcji: na najmłodszych czekał dmuchaniec, nieco starsi brali udział w konkursach sportowych i plastycznych, a najstarsi w turnieju literacko-sportowym Korneliada oraz Speedcubingu.. Każdy mógł skorzystać ze strefy gier planszowych, malowania twarzy oraz obejrzeć wóz strażacki OSP Leszno Górne. Przedszkolaki i uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne. Nie obyło się również bez poczęstunku: był grill, ciasta, lody, wata cukrowa, popcorn i napoje. Na zakończenie strażacy przygotowali niespodziankę. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego uczczenia Dnia Dziecka: Radzie Rodziców przy SP w Wiechlicach, Sołectwu Wiechlice, nauczycielom i pracownikom SP w Wiechlicach, zaproszonym gościom i sponsorom.