Apel podsumowujący I półrocze

Podczas apelu podsumowującego pracę szkoły w I semestrze roku szkolnego 2022/2023
85 uczniom wręczono dyplomy wzorowego ucznia, nagrody za udział w konkursach oraz wyróżniono uczniów ze 100 – procentową frekwencją.

Podsumowanie semestru to przede wszystkim okazja do wyróżnienia najlepszych uczniów, tj. tych, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4,75 oraz otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, a także wręczenia listów gratulacyjnych ich rodzicom. W klasach I – III takie dyplomy otrzymało 49 uczniów, a w IV – VIII – 21. Nie mniej istotne było także zaprezentowanie wydarzeń, programów, projektów oraz sukcesów naszych uczniów, które tradycyjnie zostały omówione w prezentacji multimedialnej przez p. Annę Ciołkę.
Przed punktem kulminacyjnym, tj. rozdaniem dyplomów wzorowego ucznia głos zabrała p. Cecylia Brodzińska, dyrektor szkoły, która pogratulowała sukcesów uczniom oraz ich rodzicom. Dyrektor podziękowała również nauczycielom za ich wytrwałą i sumienną pracę oraz p. Mirosławowi Gąsikowi – Burmistrzowi Szprotawy i całemu zespołowi Urzędu Miejskiego. Burmistrz z kolei przypomniał o inwestycji nakierowanej na termomodernizację naszej placówki, zadanie, które będzie realizowane przez miejscowego przedsiębiorcę, a do powstania którego przyczyniła się w dużej mierze także Dyrektor szkoły.
Oprócz dyplomów dla prymusów były też inne wyróżnienia. Pani Cecylia Brodzińska wręczyła dyplomy laureata w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon”, który otrzymali uczniowie klasy I: Nina Krumbel, (9. miejsce) oraz Tymoteusz Saranek (miejsce 10), dyplom wyróżnienia w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” w kategorii „Skrzat”, na który zasłużył Michał Gorzków oraz Szprotawską Odznakę Turystyczną wręczoną także przez p. Macieja Borynę. Otrzymali je uczestnicy zajęć integracyjnych pod nazwą "Łączymy kultury i serca" realizowanych w ramach projektu IOM - Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.
Kolejne nagrody powędrowały do uczniów biorących udział w konkursie plastycznym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szprotawa pod hasłem "Zagrożeniom mówimy STOP" (kategoria kl I – IV: Mateusz Szlachetko kl. IV b, wyróżnienia: Nina Krumbel kl. I, Izabela Suszko kl. I, Aleksander Szczepański kl. II; kategoria klasy V-VIII: miejsce II - Aleksandra Kochelak kl. Va, wyróżnienie: Vanessa Sobańska kl. VII).
Podczas uroczystości Dyrektor szkoły wraz z p. Czesławem Szczepanikiem Dyrektorem Banku PKO w Szprotawie dokonała aktu pasowania uczniów na SKO-wiczów, którzy zobowiązali się do systematycznego oszczędzania.
Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem przez uczniów naszej szkoły piosenek realizowanych w ramach projektu IOM finansowanego przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji „Łączymy kultury i serca”, a opracowanych przez p. Krzysztofa Boczniewicza. Były to polskie i ukraińskie piosenki ludowe oraz piosenka z repertuaru Dawida Kwiatkowskiego. Na koniec uczestnicy apelu mogli podziwiać występ taneczny Alisy Bovy.
Apel miał patetyczny, uroczysty charakter. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej (dekorcję wykonali: p. Alicja Pachlińska, p. Danuta Irek, p. Izabela Roszak i p. Tadeusz Włodarczyk) wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” i pieśń szkoły. Charakteru podniosłości dodała także obecność gości, odświętnie ubrani uczniowie oraz obecność sztandaru.