Podsumowanie I półrocza

Podczas uroczystego apelu podsumowującego pracę szkoły  w I półroczu  roku szkolnego 2023/2024 nagrodzono  uczniów wyróżniających się w nauce  oraz  systematycznie uczęszczających do szkoły.

Podczas uroczystości  najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy wzorowego ucznia, a rodzice listy gratulacyjne. Wyróżnienie, jak co roku, przypadło uczniom, którzy zdobyli średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W klasach I – III było ich 64, w klasach IV –VIIII–11. Siedmioro uczniów systematycznie uczęszczających do szkoły otrzymało dyplomy za 100 – procentową frekwencję.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrała p. Cecylia Brodzińska, dyrektor szkoły, która pogratulowała  uczniom sukcesów. Podkreśliła jednocześnie, że sukces to nie tylko wysoka średnia, ale każdy postęp w nauce i zachowaniu. Dyrektor w przemówieniu podziękowała nauczycielom za wytrwałość, cierpliwość i  codzienną pracę. Szczególnie ciepło zwróciła się do rodziców, którzy każdego dnia stoją przy swoich dzieciach i zaznaczyła, że sukcesy dziecka są również ich sukcesami.  Podziękowania popłynęły także do Rady Rodziców,  p. Mirosława Gąsika - burmistrza Szprotawy, p. Doroty Grzeszczak-  wiceburmistrza, radnych gminy,  pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracownikom CUW.

Podczas apelu przedstawiono także prezentację. Pani Anna Ciołka zaprezentowała sukcesy uczniów, wydarzenia i  akcje, natomiast dyrektor szkoły realizowane projekty i programy  gminne oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Apel zakończył się występem Julii Demskiej z klasy II a.