Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Podczas uroczystego apelu podsumowującego pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023 jak zwykle wyróżniono uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie w nauce, sięgnęli po medale sportowe oraz systematycznie uczęszczali do szkoły.
Na uroczystym apelu najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy wzorowego ucznia, a rodzice listy gratulacyjne. Wyróżnienie, jak co roku, przypadło uczniom, którzy zdobyli średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru szkoły, a po nim tradycyjnie uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Cecylia Brodzińska. Dyrektor podziękowała każdemu z osobna: uczniom, rodzicom, nauczycielom, Radzie Rodziców, p. Burmistrzowi, p. Dorocie Grzeszczak- wiceburmistrzowi Szprotawy, ale szczególnie ciepło zwróciła się do absolwentów naszej szkoły, których zachęcała do tego, by mieli marzenia i je realizowali.
Na apelu oprócz uczniów wzorowych docenieni zostali uczniowie, którzy zdobyli znaczące sukcesy sportowe. Byli to uczniowie klasy 8 b – Mateusz Huculak (Srebrny Medal w finale LOM w pchnięciu kulą) oraz Artur Dobrzański (IV m. w finale LOM w rzucie oszczepem), sukcesy artystyczne – Oliwier Steinke (laureat Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego) oraz Dominik Targowski, Laura Demska i Daniel Sykuła za osiągnięcia muzyczne.
Nagrody powędrowały do wicemistrzów Polski Wielkiej Ligii Czytelników - Anny Niepiekło, Leona Sasina i Mateusza Jankowy, ponownie do Mateusza Jankowy oraz Olafa Kierzka za wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, przedstawicieli klasy I a, którzy oszczędzali w SKO najsystematyczniej, Hanny Martyniuk za wysokie wyniki w czytelnictwie, Tymona Olichwera za 100 – procentową frekwencję, do klasy V b za najwyższą frekwencję oraz do Marcela Pietrzaka za udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
Karol Burzyński, Antoni Dąbski, Michał Malczyk, Szymon Sawron, Bartosz Gajzler i Mateusz Konieczka za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych od klasy IV otrzymali dyplomy. Zostali też wyróżnieni uczniowie, którzy zdobyli VI miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych: Karol Borczuk, Mateusz Szlachetko,. Leon Wójcik, Kacper Nagi, Tomasz kolinka, Szymon Sawron, Oskar Lechocki, Kacper Knap, Julia Nagi, Kordian Lechocki. Dyplomy i upominki uczniowie ci otrzymali z rąk p. Dyrektor oraz sołtysa Dzikowic i jednocześnie komendanta OSP Dzikowice p. Macieja Pachurki.
I wreszcie p. Cecylia Brodzińska, dyrektor szkoły i zarówno Prezes TPD Oddział w Szprotawie, wręczyła odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Powędrowały one do rąk p. Gabrieli Laudackiej, p. Aleksandry Słabuszewskiej, p. Mirabeli Hołowczak, p. Anny Załęgowskiej oraz p. Izabeli Kubów.
Niezwykle emocjonującym momentem było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego ucznia „Nauka jest moją pasją” oraz na Absolwenta Roku (fundatorem tej ostatniej nagrody od kilku lat jest p. Jarosław Zubal, absolwent naszej szkoły). W tym roku Najlepszym Uczniem został Oliwier Steinke, a Absolwentem Roku Mateusz Huculak.
Ósmoklasiści po raz ostatni pojawili się na płycie boiska szkoły. W tym ostatnim dniu złożyli ślubowanie „Ja absolwent Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach wychowany w duchu wartości obywatelskich i patriotycznych ślubuję: wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole, propagować zasady tolerancji i szacunku dla poglądów innych ludzi, postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi, uczestniczyć aktywnie w życiu swojego środowiska, nie plamić honoru rodziny, Szkoły i Ojczyzny”.
Upominki od młodszych kolegów dla ósmoklasistów, wzruszająca muzyka i dobra pogoda sprawiły, że uroczystość zakończenia roku szkolnego na pewno będzie miło wspominana przez wszystkich.
Rok szkolny 2022/2023 został zakończony!

Dane teleadresowe

ul. Brzozowa 17

67-300 Wiechlice


 tel: 68 376 75 53


 e-mail: sekretariat@spwiechlice.pl

Media

Odwiedź nas na Facebooku

odwiedź nasz profil na facebooku

 

 

 

 Nasz kanał na Youtube

kanał na YouTube