GRANTY PPGR. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ

Gmina Szprotawa wzywa rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczenia, który otrzymał sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem i akcesoriami) w ramach projektu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  do złożenia oświadczeń o prawidłowym wykorzystaniu sprzętu w terminie od 01 do 29 lipca 2024 r.
 
Oświadczenia należy dostarczać w formie papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Szprotawie:
  • osobiście do Biura Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy Urzędu,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia oświadczenia można kontaktować się telefonicznie pod numerem 795-557-044 bądź osobiście w siedzibie tut. Urzędu -  biurze  Nr 19 B ( II piętro) – pani Grażyna Boczniewicz.
 
Oświadczenie do pobrania

Dane teleadresowe

ul. Brzozowa 17

67-300 Wiechlice


 tel: 68 376 75 53


 e-mail: sekretariat@spwiechlice.pl

Media

Odwiedź nas na Facebooku

odwiedź nasz profil na facebooku

 

 

 

 Nasz kanał na Youtube

kanał na YouTube