Pierwsza Pomoc – ważna lekcja dla uczniów z SP w Wiechlicach


W ramach inicjatywy mającej na celu edukację i przygotowanie młodzieży do sytuacji awaryjnych Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) z Dzikowic i Suchej Dolnej we współpracy ze Szkolnymi Kasami Oszczędności (SKO) zorganizowała wyjątkowe warsztaty dla uczniów.
Głównym celem wydarzenia było nauczenie dzieci i młodzieży podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Jest to umiejętność, która może okazać się nieoceniona w sytuacjach zagrożenia życia, zanim nadejdzie profesjonalna pomoc medyczna. Organizatorzy chcieli, aby uczniowie zrozumieli, jak ważne jest szybkie i skuteczne reagowanie w kryzysowych momentach.
Pod koniec warsztatów każdy z uczestników otrzymał miniapteczkę przygotowaną przez SKO. W apteczkach znalazły się podstawowe środki opatrunkowe, takie jak bandaże, plastry, nożyczki, rękawiczki jednorazowe oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Był to symboliczny gest, mający na celu przypomnienie, jak ważne jest przygotowanie na każdą sytuację. Wręczone apteczki SKO będą im o tym przypominać na co dzień, podkreślając znaczenie pierwszej pomocy.
Warsztaty spotkały się z ogromnym entuzjazmem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Dzieci były zaangażowane, chętnie uczestniczyły w ćwiczeniach i zadawały pytania. Nauczyciele podkreślali, że takie inicjatywy są niezwykle ważne, ponieważ kształtują w młodzieży odpowiedzialność za siebie i innych oraz uczą praktycznych umiejętności, które mogą uratować życie.