INFORMACJA O HARMONOGRAMIE ODBIORCÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO TYPU LAPTOP

Informujemy, że w dniach 23-28 listopada 2023 r. Gmina Szprotawa będzie wydawać rodzicom/opiekunom prawnym uczniów klasy czwartej laptopy, przekazane w ramach Programu „Laptop dla ucznia” z rządowej inicjatywy, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 Miejsce odbioru sprzętu: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, biuro nr 8b.

 SPRZĘT KOMPUTEROWY NALEŻY ODBIERAĆ ZGODNIE Z PONIŻEJ ZAMISZCZONYM HARMONOGRAMEM:

Szkoła Podstawowa w Długiem -  23.11.2023 r. 7:00-14:30 

Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach - 23.11.2023 r. 7:00-14:30 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie - 23.11.2023 r. 7:00-14:30 

Szkoła Podstawowa w Wiechlicach -  24.11.2023 r. 7:00-14:30 

Szkoła Podstawowa w Lesznie Górnym  -  24.11.2023 r. 7:00-14:30 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie  - 28.11.2023 r. 7:00-14:30 

W ramach weryfikacji danych osobowych, obowiązkowe będzie posiadanie dokumentu tożsamości rodzica/ opiekuna prawnego, z którym Gmina Szprotawa podpisze umowę i wyda laptopa.

 W przypadku braku możliwości odbioru sprzętu w wyznaczonym dniu zostanie ustalony dodatkowy termin.