obraz dekoracyjny

Zaczytana klasa

Uczniowie kl. III a biorą udział w kolejnej innowacji pedagogicznej na temat „Zaczytana klasa – kreatywne spojrzenie na przeczytaną książkę”. Głównym celem innowacji jest budowanie nawyków czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do literatury, popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klasowej. Uczniowie są zachęcani do czytania książek i każdy wypożyczony i przeczytany utwór wpisują do swojego zeszytu przeczytanych książek, według ustalonych wcześniej zasad. Na stronie jest napisany autor, tytuł, ilustrator, a także wykonany kreatywny rysunek do treści książki. Pod rysunkiem uczeń powinien napisać co najmniej jedno, dowolne zdanie na temat przeczytanego utworu. Raz w miesiącu uczniowie prezentują swój zeszyt, który jest również oceniany przez nauczyciela. Omawiane są również z uczniami tematy dotyczące czytelnictwa. W tym miesiącu tematem zajęć było: Promowanie zwyczaju sięgania po książkę jako formy spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny i pożyteczny. Jakie książki lubię czytać i dlaczego? Uczniowie podczas zajęć dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi ich czytelnictwa, zachęcają swoje koleżanki i kolegów do czytania książek.